SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Odborné orgány > Český komitét Modrý štít  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Český komitét Modrý štít

Seminář "2. Protokol Haagské konvence
a určující předpoklady pro budování a tvorbu depozitářů a úložišť movitého kulturního dědictví"

Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním archivem pořádá seminář

2. Protokol Haagské konvence a určující předpoklady pro budování a tvorbu depozitářů a úložišť movitého kulturního dědictví

Seminář se bude konat v konferenčním sále Národního archivu v Praze 4 – Chodovci, Archivní 4 / 2257 dne 15. 10. 2008

Seznam účastníků (.xls, 28 kB)

Účastnický poplatek 200,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením semináře.

Program semináře:

 • 9.00 – 10.00 Prezence

 • 10.00 Uvítání účastníků semináře

 • 10.05 –10.30 Mgr. Michal Beneš, CSc. / MK ČR
  Zásady Směrnice k provádění 2. Protokolu Haagské konvence

 • 10.30 – 11.00 Mgr. Jan Hutař / Národní knihovna
  Krizové řízení v Národní knihovně ČR – dokumenty klasické vs. digitální

 • 11.00 – 11.30 Bořivoj Indra / Státní oblastní archiv v Praze
  Nové normy pro ukládání archiválií a knih

 • 11.30-12.0 PhDr. Kateřina Smutná / Moravský zemský archiv
  Nejnovější metody stěhování archiválií a knih

 • 12.00 – 12.30 Diskuse

 • 12.30 – 13.00 Polední přestávka

 • 13.00 - 13.30 Ing. Ivo Štěpánek / Technické muzeum v Brně
  Muzeum na cestách

 • 13.30 – 14.00 Ing. Petr Novák – Bc, Martin Musil / Židovské muzeum v Praze
  Vybavení depozitářů, stěhování a uložení sbírkových předmětů Židovského muzea v Praze

 • 14.00 – 14.30 RNDr. Jiří Litochleb / Národní muzeum
  Dislokace sbírek Přírodovědeckého muzea NM

 • 14.30 – 15.00 Bc. Karel Ksandr / Národní muzeum
  Koncepce budování depozitářů a stěhování sbírek humanitních oborů z hlavní budovy Národního muzea před její rekonstrukcí

 • 15.00 – 15.30 Daniel Petrášek / Optaglio
  OVDot - revoluční způsob zabezpečení a identifikace pro potřeby muzeí, archivů a knihoven

 • 15.30 – 16.00 Mgr. Ivan Berger / Technické muzeum v Brně
  Záchranné práce po požáru v Mikulčicích v září 2007

 • 16,00 – 16.30 Diskuse

Dopravní spojení:

Nejlépe metrem trasa A ze stanice Želivského (směr Vršovice) autobusem č. 213 do stanice Chodovec nebo trasa C ze stanice Opatov (ve směru Hostivař, Spořilov) rovněž autobusem č. 213 do stanice Chodovec (4. stanice).

Autem po výpadovce směr Brno:

Po výpadovce na odbočku směr Kutná Hora (Chodov, Spořilov, Horní Roztyly) (přímo u této odbočky je OBI) po cca 200m - je další, světelná, křižovatka, zde doprava (směr Kutná Hora), pak stále po hlavní silnici až k odbočce na Vršovice (doleva) - toto je poslední světelná křižovatka, po odbočení na Vršovice cca po 150m doprava (1. doprava), dále rovně a první opět doprava (kolem Top hotelu Praha), za konečnou autobusu opět doprava (to už je ulice Archivní) - dále kolem barevné budovy na parkoviště.

Autem po D1 ve směru od Brna:

Exit na 1.km z D1 - Opatov - kolem stanice metra Opatov na kruhový objezd (Litochlebské nám.), po kruhovém objezdu odbočit 3. výjezdem (směr Chodovec, Spořilov), odtud na druhém sjezdu doprava (kruhový objezd), zde prvním výjezdem doprava a na první křižovatce (ne světelné) doleva dole rovně a za servisem Mercedes (za příčným prahem) doleva - Archivní ulice - dále kolem barevné budovy na parkoviště.

Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví

Novou publikaci vydal NPU-UP ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS.
Prodej v obvyklých místech (za doporučených 60 Kč) http://www.npu.cz/pp/zpp/publikace/

V elektronické verzi si obsah můžete prohlédnout zde:
http://www.npu.cz/download.php?
FNAME=1198226060.upl&ANAME=elpubl071221icomos.pdf

(pdf 0,7 MB)

V obsáhlém svazku jsou zčásti zahrnuty významné dokumenty vydané již dříve, ale dnes těžko dostupné, nebo publikované odděleně, bez možnosti hodnotit je v potřebných souvislostech. S vědomím závaznosti některých formulací, které jsou v kondenzované podobě oficiálních dokumentů obtížně převoditelné do češtiny, jsou všechny zařazené překlady paralelně (na protistraně) provázeny originálním zněnim v anglické verzi (většina dokumentů je v originálu přístupná též ve francouzštině, některée i v dalších významných světových jazycích). Starší překlady byly upřesněny odbornými lektory.
Některé dokumenty jsou ovšem v češtině veřejně přístupné vůbec poprvé.

06.10.2008

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař