SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Mezinárodní spolupráce > O mezinárodní spolupráci  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Mezinárodní spolupráce SKIP

Mezinárodní spolupráce je záležitostí celého spolku, nejen předsednictva jeho výkonného výboru. Předsednictvo stanovuje její hlavní zaměření, a to s ohledem na možnosti SKIP i partnerských spolků; důležitou aktivní úlohu v rozvíjení mezinárodní spolupráce hrají také regionální organizace SKIP.

Pomocnou úlohu při zajišťování konkrétních úkolů mezinárodní spolupráce plní Komise pro zahraniční styky. Udržuje kontakty se zahraničními partnery, průběžně sleduje vybrané informační zdroje a zajišťuje technickou, administrativní a informační stránku spolupráce (sledování termínů, překlady apod.). Má své členy v regionálních organizacích, s nimiž spolupracuje. Svou činností napomáhá předsednictvu VV SKIP plnit hlavní úkoly v této oblasti.

Jsou to zejména

  • Účast na aktivitách Mezinárodní federace knihovnických spolků a institucí - International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) www.ifla.org
  • Nově zapojování do práce Evropské kanceláře knihovnických, informačních a dokumentačních sdružení - European Bureau of Library, Information and Documentation Asociations (EBLIDA) www.eblida.org , jejímž členem je SKIP od podzimu 2008
  • Spolupráce se zahraničními, zejména evropskými knihovnickými spolky v sousedních a blízkých zemích
  • Podíl na mezinárodních projektech , zejména evropských (CECUP, CELIP, DECIDoc, CERTIDoc)* a na dalších mezinárodních akcích
  • Prezentace činnosti SKIP v zahraničí
    Komise zajišťuje aktualizaci jazykových mutací základních informací o SKIP pro webové stránky i letáky, překlady a vydávání cizojazyčných materiálů .
  • Spolupráce se zastupitelskými úřady a jejich institucemi ve sféře knihoven Komise aktivně spolupracuje s Goethe-Institutem a Francouzským institutem v Praze (v tomto případě rozvíjí spolupráci od roku 2003 Frankofonní klub SKIP), na akcích, které zajímají knihovny a knihovníky, organizuje společné semináře a setkání.

Zprávy o mezinárodní spolupráci SKIP ke stažení (.doc) za rok 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.


* V případě projektů CECUP a CELIP (v letech 1997 až 2002) šlo o spolupráci s
EBLIDA - the European Bureau of Library, Information and Documentation Associations http://www.eblida.org
(Evropská kancelář knihovnických, informačních a dokumentačních sdružení)
CECUP (Central and Eastern European Copyright User Platform )
CELIP(Central and Eastern European Licensing Information Platform )
Pokud jde o projekt DECIDoc, SKIP spolupracoval na tomto evropském projektu v letech 1998 až 2001. Koordinátorem prací v jeho rámci byl francouzský spolek ADBS. Projekt se zabýval stanovením evropského rejstříku "kompetencí" (dovedností a schopností) pracovníků v informační sféře v Evropě. V rámci této spolupráce SKIP zajistil vydání českého překladu " Eurorejstříku" v edici Aktuality SKIP. Pokračováním DECIDoc je nový - v prosinci 2002 zahájený - evropský projekt CERTIDoc, jehož se SKIP rovněž účastní. Jeho cílem je implementace evropského systému certifikace informačních pracovníků na základě rozvoje a upřesňování dovedností a schopností pracovníků v informační sféře stanovených v Eurorejstříku. V rámci projektu CERTIDoc bylo připraveno jeho druhé vydání, ve svazku 1 a 2, jehož český překlad byl vydán v roce 2006.

Zdeněk Matušík

12.04.2010

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař