SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Členství ve SKIP  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Jak se stát členem SKIP

Řádným členem SKIP se může stát každý občan České republiky, který je nebo byl profesně činný v knihovnách a informačních střediscích, jestliže souhlasí se Stanovami SKIP. Řádnými členy SKIP se mohou stát rovněž studenti knihovnických a informačních škol.

Institucionálním členem SKIP se může stát každá knihovna nebo informační středisko (popř. instituce, v jejímž rámci knihovna či informační středisko působí) a také pracoviště sloužící knihovnické a informační profesi.

Členem SKIP se může stát cizí státní občan na základě souhlasu předsednictva VV SKIP.

Postup při přihlášení:

Varianta1: Vyplňte jednoduchý webový formulář na adrese: http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?
page=01_Ob/09_Form/FormPrihlSKIP.frm

Formulář bude neprodleně odeslán předsedovi regionálního výboru SKIP, kam náležíte podle sídla (místa) Vašeho zaměstnání. Kontakty na předsedy regionálních organizací viz: http://skip.nkp.cz/kdoPreRV.htm
Předseda příslušné regionální organizace se s Vámi spojí a předá/zašle Vám řádnou přihlášku do SKIP. Po jejím vyplnění a odeslání/dodání na příslušnou adresu je přihláška schválena regionálním výborem. Následně budete vyzván k úhradě členských poplatků (více viz: http://skip.nkp.cz/CoPris.htm ). Po splnění této povinnosti se stáváte řádným členem SKIP.

Varianta 2: Kontaktujte se e-mailem, telefonicky či jiným způsobem přímo s předsedou regionální organizace, do níž náležíte sídlem/místem svého zaměstnání, resp. bydliště. Kontakty na předsedy regionálních organizací viz: http://skip.nkp.cz/kdoPreRV.htm
Předseda příslušné regionální organizace Vám zašle/předá řádnou přihlášku do SKIP. Po jejím vyplnění a odeslání/dodání na příslušnou adresu je přihláška schválena regionálním výborem. Následně budete vyzván k úhradě členských poplatků (více viz: http://skip.nkp.cz/CoPris.htm). Po splnění této povinnosti se stáváte řádným členem SKIP.

06.11.2009

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař