SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Akce a projekty > Přehled akcí běžného roku > 5. valná hromada SKIP 2004  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Přehled hospodaření SKIP za rok 2001 - 2003

Příjmy 2001 2002 2003
Prodej služeb a výrobků 287 077 478 566 11 770
Reklama 134 735 16 000 20 700
Úroky 4 059 4 923 4 847
Granty 304 363 581 945 74 800
Dotace MK, MZ 258 000 478 000 380 000
Dary 1 050 86 000 275 000
Příspěvky 353 095 566 139 487 525
Ostatní příjmy 152 592 39 018 456 482
       
CELKEM 1 494 971 2 250 591 1 711 124
       
Výdaje      
       
Materiál 42 316 165 941 101 326
Nákup služeb 856 845 764 256 1 271 822
Mzdy a odměny 390 562 241 160 211 338
Poplatky 30 973 21 274 21 575
Dary a příspěvky 89 201 139 744 51 909
Ostatní 84 194 304 010 407 410
       
CELKEM 1 494 091 1 636 385 2 065 380
       
Hospodářský výsledek 880 614 206 -354 256

Přehled hospodaření VV SKIP za rok 2001 - 2003

Příjmy ROK 2001 ROK 2002 ROK 2003
Pronájem a inzerce 134 735 16 000 20 700
Prodej publikací 31 983 85 568 11 770
Ostatní   57 801 47 720
Úroky 966 1 959 2 786
Vratky      
sjezd 105 605    
Dotace 268 000 478 000 437 000
Dary   16 000 25 000
Příspěvky 101 689 312 147 177 794
příspěvek na ZN 5 457 17 171 10 842
vyúčtování účetnictví      
Ostatní příjmy nedaněné 15 229 7 435 54 156
grant 126 942 581 945 70 000
       
CELKEM 790 606 1 574 026 857 768
       
       
Výdaje ROK 2001 ROK 2002 ROK 2003
       
Materiál 18 806 59 082 53 637
stravování akce 91 371 12 252 49 378
provozní režie 73 775 67 831 186 852
cestovné tuzemsko 73 966 67 275 62 973
cestovné zahraničí 65 848 76 959 22 072
diety zahraničních hostů   1 694 0
překlady 37 522 9 573 0
tisk 88 139 147 872 102 394
poplatky bance 7 147 7 217 4 434
poplatky IFLA 20 256 18 767 18 873
ostatní organizace 1 600 1 100 43 100
ubytování 66 160 33 438 319 121
poštovné 16 080 16 809 11 959
ostatní     41 366
ZN 27 576 28 238 0
dohody 112 408 176 661 133 286
daň z dohod 23 542 34 264 27 118
vratka dotace 10 000 113 000 57 000
občerstvení 21 137 12 182 19 813
odměna za soutěž 42 958 45 000 0
dary 10 957 2 666 1 770
vratka 16 710 7 365 66 658
       
CELKEM 825 958 939 245 1 221 805
Hospodářský výsledek -35 352 634 781 -364 038

29.06.2004

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař