SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Akce a projekty > Přehled akcí běžného roku >Týden knihoven 2009  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

5.-11. října 2009 Týden knihoven – 13. ročníkTýden knihoven

Registrace akcí Týdne knihoven 2009 – stejně jako loni http://old.stk.cz/skip/TK/

KNIHOVNA MÉHO SRDCE
TOP 12
TOP 12 KNIH
TOP 12 AKCÍ KNIHOVEN

Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje již 13. ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto – KNIHOVNA MÉHO SRDCE koresponduje s celostátní anketou Kniha mého srdce, na níž se aktivně podílejí knihovny ČR http://www.ceskatelevize.cz/program/10214215895.html

Připraven je opět formulář k evidenci akcí. Budeme rovněž rádi, když informaci rozšíříte do knihoven ve Vaší regionální působnosti. Děkujeme.

Předpokládáme, že vznikne celá řada velmi zajímavých aktivit a výstupů, a prosíme již teď, zaregistrujte včas své akce, posílejte nám elektronické pozvánky či informace o plánu i průběhu a především odkazy na webové adresy, kde z akcí budou zprávy, fotografie apod. A publikujte, publikujte, publikujte!

Vaše akce můžeme medializovat i na webu ČT:
http://www.ceskatelevize.cz/program/knihamehosrdce/pozvanky/

Motto Týdne není žádné dogma; vítáme iniciativu všech knihoven, i těch, které se rozhodly pro téma jiné. Přesto centrálně budeme média informovat o společném tématu.

Navrhujeme maximálně propagovat vítězné knihy v celostátní anketě Kniha mého srdce, která naše čtenáře provází celým letošním rokem a je medializována ve spolupráci s Českou televizí, Českým rozhlasem a Svazem českých knihkupců a nakladatelů.

Seznam knih - http://www.ceskatelevize.cz/program/knihamehosrdce/knihy/

Propagační materiály akce Kniha mého srdce ke stažení a pro tisk

Pravidla pro použití loga KMS:

Logo KMS mohou knihovny bez zvláštních omezení používat při přípravě a propagaci svých akcí. Pokud budete chtít použít logo v tištěných materiálech, podmínkou je, abyste jejich náhled nebo charakteristiku umístění poslali k odsouhlasení manažerce projektu KMS za ČT, paní Lucii Slezákové: lucie.slezakova@ceskatelevize.cz, tel.: 261 137 037, mobil: 736 531 046.

Během této akce záleží na každé knihovně; pro inspiraci uvádíme: besedy, přednášky, kurzy, dny otevřených dveří, autogramiády, soutěže, nejrůznější setkání, výstavy, happeningy, zkrátka vše, v čem se jako obvykle projeví nápaditost, kreativita a invence knihovníků i knihoven…

Garanti akce:

Zlata Houšková a Vladislav Raška

Náměty a připomínky, informace, pozvánky na akce a další zajímavá sdělení zasílejte:
Knihovna K.Dvořáčka Vyškov, Nádražní 4; tel.: 517324550 (event. 540); e-mail: raska@kkdvyskov.cz nebo SKIP, Klementinum 190, 110 00 Praha 1; tel. 221-663-330; zlata.houskova@nkp.cz 

Cena Ministerstva kultury – Knihovna roku 2009

Výzva MK k podávání návrhů na udělení ceny Knihovna roku 2009

Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury. Uděluje se od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Je udělována v kategoriích "základní knihovna" a "významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb". Předchůdcem ceny bylo stejnojmenné ocenění, udělované od roku 2000 profesní organizací Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky.

V kategorii "základní knihovna" jsou knihovny zpravidla nominovány v návaznosti na soutěž Vesnice roku, vyhlašovanou Ministerstvem pro místní rozvoj jako součást Programu obnovy venkova, a hodnoceny porotou Ministerstva kultury.
Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou. Soutěž je jedním z podnětů pro přeměnu knihoven především v malých městech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života a zvýšení jejich prestiže.

Knihovna roku 2003
Knihovna roku 2004
Knihovna roku 2005
Knihovna roku 2006
Knihovna roku 2007
Knihovna roku 2008

Knihovnický happening ve Vsetíně

Registrace knihoven:
http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/vypis-akci-10065/?actionID=10075#10075

Cílem projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín "Knihovna mého srdce aneb Kamarádka knihovna" je propagovat četbu a literaturu, moderní komunitní charakter knihoven Zlínského kraje s důrazem na  jejich kulturně vzdělávací činnost směrem k veřejnosti, a to v rámci akce Knihovnický happening.

Smyslem celého setkání je vytvoření velmi zábavného a otevřeného kulturního programu pro veřejnost, který humorným způsobem upozorní na problematiku čtení, čtenářství, českých knihoven a knihovníků. A představí veřejnosti zajímavou a interaktivní formou Kamarádku knihovnu. Knihovnický happening je již tradiční úvodní aktivitou celorepublikové říjnové akce Týden knihoven. Proběhl již v mnoha regionech (Kutná Hora, Český Těšín, Český Krumlov, Plzeň, Praha, Opava, Liberec, aj.) a je považován za prestižní záležitost, které se účastní také zástupci místní a regionální veřejné správy.

Program dvoudenního setkání 2.10.- 3.10.2009, bude koncipován do tří rovin:

  • představení Valašska, jeho tradic a kulturních specifik
  • interaktivní kontakt s veřejností se zaměřením na kulturní a čtenářský rozvoj
  • představení zúčastněných knihoven z celé ČR

Časový harmonogram:

2.října 2009

  • dopoledne – příjezd zúčastněných knihoven, prezence, exkurze v MVK Vsetín
  • odpoledne – Knihovnický happening, slavnostní zahájení za účasti představitelů Zlínského kraje, města Vsetína, SKIP, Národní knihovny ČR, Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně a veřejnosti
  • večer – slavnostní setkání účastníků happeningu

3.října 2009

  • dopoledne – seznámení účastníků akce se zajímavými místy Vsetína a okolí

Happening 2009 (Knihovna mého srdce aneb Kamarádka knihovna) je tematicky spojen s propagací četby, čtenářství a oblíbených knih. V letošním roce je součástí celorepublikové akce "Kniha mého srdce", jíž se knihovny ČR aktivně účastní a jejíž výsledky budou vyhlášeny v České televizi ihned v následujícím týdnu – Týdnu knihoven (5.-11.10.2009).

Kulturní program  happeningu se zaměří na literaturu, valašské tradice a kulturní zvyky, budou přítomni regionální autoři a umělci. Hudební doprovod k akci zajistí cimbálová valašská muzika Jasénka a valašské pěvecké soubory Jasénčanky, Karlovjanky aj. Bude doplněno vystoupením místních valašských tanečníků.

Happening bude mít charakter "lidové zábavy", uskuteční se na Dolním náměstí před vsetínskou knihovnou. Doplňkový program bude sestaven ze zábavných soutěží a her, jichž se interaktivně zúčastní jak knihovníci, tak široká veřejnost.
Pozornost, zaměřená na rozvoj čtenářství a estetickou výchovu, bude věnována v doprovodném programu dětským účastníkům, o které se postarají především zástupci partnerské organizace Rodinného mateřského centra Vsetín.

Ke stažení:

04.12.2009

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař