SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Akce a projekty > Přehled akcí běžného roku >Týden knihoven 2006  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

"Čtu…" – plakáty na podporu četby

Objednávka plakátů

Sámer IssaJedním ze základních úkolů knihoven je podpora četby a čtenářství v nejširší veřejnosti. Proto Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) startuje další ze svých projektů na podporu četby a začíná vydávat sérii plakátů „čtu…“.

Chceme postupně oslovovat nejpopulárnější osobnosti české kulturní, hudební a sportovní scény i další významné a populární osobnosti, aby svou tvář spojily s propagací konkrétní knihy i četby jako celku. Fotografické portréty těchto osobností s knihou v ruce, případně sloganem podporujícím četbu, chceme vydávat jako plakát a jako záložku do knihy, které si bude možné zakoupit (plakát) a dostat (záložka). Vydávání těchto plakátů by mělo být dlouhodobou záležitostí, orientovanou zejména (ale nejen) na mladou generaci. Cílem projektu je zvýšit prestiž četby a čtenářství především u dětí a mladých lidí tím, že tuto aktivitu budou podporovat a propagovat jejich populární vzory. Inspirováni jsme byli podobnou akcí Americké asociace knihoven "… at your library" . V USA se této akce zúčastňují největší hvězdy filmu, populární hudby i sportu. Pro knihovny, školy i další zařízení by série takovýchto plakátů mohla být zároveň žádoucí výzdobou čtenářských a dalších prostor a sloužit i zde jako trvalejší propagace čtenářství. Barevné plakáty budou vydány ve formátu A2.

Úvodní plakáty jsou vydávány s podporou grantu Ministerstva kultury, ale v budoucnu předpokládáme, že další série plakátů budou financovány z výtěžku jejich prodeje. Prodejní cena plakátu je stanovena na 10,- Kč tak, aby pokryla vložené náklady na výrobu, a aby plakát byl skutečně dostupný veřejnosti. Předpokládáme, že plakáty by se prodávaly veřejnosti v prostorách knihoven.

Nabízíme dva modely prodeje:

  1. Knihovna, která má oprávnění k prodeji, objedná u SKIP potřebný počet plakátů, jejich cenu uhradí na základě faktury vystavené SKIP (cena 10,- Kč ze jeden plakát) a sama zajistí prodej. Konečná cena plakátu pro uživatele je také 10,- Kč.
  1. Knihovna, která nemá oprávnění k prodeji, může využít svého pracovníka, který uzavře mandátní smlouvu se SKIP o prodeji plakátů. Pracovník objedná u SKIP potřebný počet plakátů. SKIP zašle pracovníkovi objednaný počet plakátů, mandátní smlouvu a příjmové doklady. Pracovník prodá jménem SKIP plakáty - s konečnou cenou 10,- Kč za kus. Získané prostředky odvede na účet SKIP.

Ve stejném režimu bude prodán zbytek nákladu velmi úspěšných plakátů ze série „Přečtěte si to dřív než Hollywood“.

První vydaný plakát vychází s portrétem zpěváka Samera Issy.

Přečtěte si to dřív než Hollywood

Plakáty na propagaci četby

... protože ve filmovém zpracování pak původní románový klenot už nerozpoznáte. Pod tímto heslem vydává Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR sérii tří plakátů na podporu propagace četby a knihoven. Plakáty se snaží vyvolat humorný kontrast mezi titulem klasického románového díla a vizualizací, jež odpovídá obsahově posunutému možnému hollywoodskému zpracování. Měly by s humorem a nadsázkou oslovit především tu část zejména mladší populace, která má často sklon preferovat „rychlejší a pasivnější“ kulturu – televizi, kino a internet. Řada průzkumů prokazuje, že nová média stále častěji ovlivňují schopnost člověka číst a vnímat rozsáhlejší texty. Nízká úroveň čtenářské gramotnosti současně výrazně omezuje schopnost člověka se vzdělávat. To je ovšem v přímém kontrastu s vývojem společnosti, která svou perspektivu vidí především ve vzdělaných lidech.

Grafický návrh plakátů připravila mediální agentura Leo Burnett Advertising v rámci svých aktivit podpory nekomerčních projektů. Plakáty jsou vytištěny ve formátu A2.

Náhledy plakátů (větší se otevřou kliknutím v novém okně prohlížeče)

Jana Eyrová
Zločin a trest
Stařec a moře
Jana Eyrová
Zločin a trest
Stařec a moře

 

27.09.2006

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař