SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Akce a projekty > Přehled akcí běžného roku > Kde končí svět? 2010  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Kde končí svět? 2010

Projekt Klubu dětských knihoven SKIP „Kde končí svět“ vstoupil v roce 2009 do sedmého ročníku s mottem: Jakou barvu má svět? Svět není černobílý a není jednoznačný jako dobro a zlo, pravda a lež. Je různorodý, barevný a děti černé, žluté, bílé v něm mohou zažít pestrá dobrodružství. Někdo miluje černý humor, jiný čte rád červenou knihovnu. Jeden má rád Červenou Karkulku, druhému zčervenají tváře vzrušením nad stránkami O Bílé Karolíně a Černé Karolíně, O Zlatovlásce či O růžovém kocourovi. Široké a dobře známé téma dává knihovnám prostor k aktivitám pro děti: mohou si hrát se štětcem a barvičkami; s barvami v názvech knížek, ve jménech spisovatelů; zamyslet se nad symbolikou barev; položit si otázku, zda mají barvu slova, zda mohou barvy léčit; co je bílého na Bílé sobotě, jaké to je být barvoslepý, jaké vidět svět očima psa a jaké je vůbec nevidět; jakou barvou si vymalovat knihovnu; zda mohou ublížit růžové brýle a černé myšlenky, zda jsou horší černé díry ve vesmíru než bílá místa naší (literární) paměti...

Jednotlivých etap se pravidelně zúčastňuje 100 až 120 veřejných knihoven v České republice a tisíce dětí, probíhají regionální či krajové přehlídky nejzajímavějších aktivit a setkání dětských čtenářů a doprovázejících knihovnic. Taková setkání se budou konat

  • v Plzeňském kraji, kde se budou prezentovat nejlepší soutěžní aktivity z kol místních a bude vybrán rytíř Řádu krásného slova za Plzeňský kraj. Delegace z každé knihovny (děti+ knihovnice) přijede v jiné barvě a dohromady vytvoří duhu; každá také připraví pro ostatní barevný dárek (barevnou báseň, barevnou zdravici, barevný úkol (hádanku, soutěž, pohádku...). Nejlepší děti budou odměněny. Součástí akce bude výstava dětských kreseb a vydání sborníčku dětských literárních prací. Akce je doplněna kulturně vzdělávacím programem pro děti;

  • v Pardubicích za Východočeský region (kraj Pardubický, Královéhradecký a část kraje Vysočina). Kromě předávání cen je pro všechny účastníky připraven výchovně vzdělávací program. Součástí bude rovněž výstava vítězných prací výtvarných soutěží v Krajské knihovně v Pardubicích. Jako doprovod dětí na tomto setkání jsou vybrány knihovnice, aktivní členky KDK SKIP;

  • V Turnově a na hradě Valdštejnu jako slavnostní ukončení dvouletého projektu výchovy ke čtenářství; setkání bude spojené s regionální přehlídkou nejlepších aktivit; vyhlášením nominace na rytíře Řádu krásného slova za region; zahájením výstavy nejlepších prací z projektu na Valdštejnu. Akce bude propojena s literárně vlastivědným putováním k 200. výročí narození K.H.Máchy v projektu Krajem kráčel poutník – Po stopách Máchovy Krkonošské pouti, s prohlídkou hradu, event. putováním na zámek Hrubá Skála ad.

Vítězové všech regionálních přehlídek se pak účastní slavnostního setkání v Zrcadlové kapli Klementina, které bude spojeno s pasováním rytířů Řádu krásného slova (krajští vítězové) z řad dětí a také z řad spisovatelů a interpretačních umělců. Slavnostní vyhlášení výsledků 7. etapy projektu proběhne 1.6.2010 v Praze. O dotaci žádáme především na cestovní náklady dětí, event. ve výjimečných případech též doprovázejících knihovnic, a vstupné; v malé míře pak na materiál, zajištění některých služeb, pronájem a tisk sborníčků. SKIP zajišťuje občerstvení, kulturní program a drobné dárky všem dětem a další náklady projektu.

Termín konání akce, počet dní
19.5. – 1.6.2010, 5 dní

Místo realizace projektu
Plzeň, Pardubice, Turnov a okolí (Zlatá stezka Českého ráje, hrad Valdštejn, zámek Hrubá Skála...),
Praha

Počet účastníků
cca 100 v Plzni, 80 (60 dětí, 20 knihovnic) v Pardubicích, 100 v Turnově, 150 dětí a doprovod cca 40 dospělých v Praze

Vložné
200,- Kč (dospělí) v Pardubicích, ostatní části akce jsou bez vložného

02.06.2010

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař