SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Akce a projekty >Moje kniha  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Moje kniha

Hledáme nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky

1. Cíl akce
2. Anketa
2.1. Údaje zjišťované anketou
3. Návazné aktivity
4. Potenciální partneři akce
5. Jaké materiály budou připraveny
6. Harmonogram přípravy a realizace akce MOJE KNIHA

1. Cíl akce

Četba je jednou z nejpopulárnějších forem společenské a kulturní zábavy ale také jedním z nejdůležitějších nástrojů získávání informací a poznání. Lidé čtou proto, aby:

 • příjemně strávili svůj volný čas,
 • povzbudili svou představivost,
 • získali informace a poznání,
 • uvolnili svůj stres,
 • unikli před nepřízní osudu.

V souvislosti s rozvojem nových médií a dlouhodobým trendem vizualizace mezilidské komunikace se v populaci stále silněji projevuje druhotná negramotnost. Jedná se o jev, kdy se člověk sice naučí zvládnout základy psaní a čtení, ale ztrácí schopnost pomocí četby aktivně získávat a vyhodnocovat informace a proměňovat je ve znalosti.

Akce "MOJE KNIHA", organizovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), je zaměřena na všechny skupiny obyvatel. Jedná se o pestrou paletu aktivit na podporu četby, která si klade za cíl:

 • zjistit nejoblíbenější knihy obyvatel České republiky
 • zvýraznit význam četby pro vzdělání a každodenní život
 • zvýšit potěšení z četby, rozšířit čtenářský výběr literatury
 • získat nové čtenáře a podporovat diskusi o četbě
 • zvýšit zájem o služby knihoven
 • informovat o místech veřejného přístupu k internetu v knihovnách
 • propagovat využití internetu při zjišťování názorů obyvatel

2. Anketa

Pomocí krátké ankety bude zjišťována nejoblíbenější kniha obyvatel České republiky. Pojem nejoblíbenější kniha je specifikován dalšími výklady, jako "kniha, která mě nejvíce ovlivnila", "kniha, ke které se často vracím", "kniha, kterou bych doporučil/a dobrým přátelům", "kniha, která změnila můj život", "kniha na kterou nemohu zapomenout", "kniha, která mne uvedla do jiného světa", "kniha, kterou bych si s sebou vzal/a jako jedinou na pustý ostrov"apod.

Akce bude vyhlášena 1. března na úvodní tiskové konferenci k zahájení Března - měsíce internetu. První výsledky, tj. seznam 200 nejoblíbenějších knih, budou zveřejněny na závěrečné tiskové konferenci k akci Březen - měsíc internetu dne 7. dubna. Nejoblíbenější kniha bude vyhlášena v Týdnu knihoven (4. - 10.10.2004). Termín a způsob vyhlášení bude upřesněn s hlavními partnery akce. Nejvhodnější se jeví směrovat vyhlášení na závěr Týdne knihoven tak, aby v průběhu Týdne naposledy vrcholilo vyplňování ankety. V průběhu tohoto období proběhne řada doprovodných akcí na podporu četby.

Anketa je v prvé řadě zpřístupněna na samostatné webové strance www.mojekniha.cz . Provoz webové stránky a databáze údajů zajišťuje Národní knihovna ČR a Státní technická knihovna v Praze. Odkaz na webový formulář bude umístěn na webových stránkách spolupracujících knihoven, institucí i elektronických médií.

Další alternativní formou šíření ankety mohou být anketní lístky, které budou k dispozici v knihovnách a dalších spolupracujících institucích. V individuálních případech mohou nabídnou knihovny nabídnout i registraci odpovědí přes telefon. Údaje zjištěné na papírových formulářích, telefonicky či jiným způsobem příslušná knihovna vloží přes webový formulář do centrální databáze.

Předpokládá se, že knihovny svým návštěvníkům nabídnou vyplnění ankety pomocí webového dotazníku nebo jiným způsobem a že současně osloví další instituce v místě svého působení a požádají je o spolupráci při šíření ankety.

Na webové stránce ankety www.mojekniha.cz budou postupně zveřejňovány také další informace související s propagací četby, činností knihoven a jiných subjektů i další návazné aktivity.

Akce MOJE KNIHA je inspirována obdobnou aktivitou, kterou v roce 2003 iniciovala a realizovala britská rozhlasová a televizní stanice BBC pod názvem "The Big Read" (www.bbc.co.uk/bigread). Nejoblíbenější britská kniha byla vybrána na základě 750 tisíc odpovědí.

2.1. Údaje zjišťované anketou

Anketou jsou zjišťovány pouze dva základní údaje:

 1. Název knihy
 2. Jméno a příjmení autora knihy

Anketa je záměrně volena jako velmi jednoduchá, aby neodrazovala komplikovaným vyplňováním. Jejím hlavním cílem je podnítit účastníky ankety k zamyšlení nad četbou a jejím vlivem na rozvoj osobnosti. U nejčastěji uváděných knih (200 titulů) bude dodatečně knihovníky zjištěna národnost autora knihy. Po ukončení každé etapy budou sestaveny žebříčky nejoblíbenějších knih a autorů podle různých kritérií.

3. Návazné aktivity

Akce MOJE KNIHA je podnětem a východiskem pro široké spektrum aktivit zaměřených na propagaci četby a literatury, ke zvýšení počítačové a informační gramotnosti obyvatel i k propagaci nabídky veřejných knihovnických a informačních služeb.

Doprovodné aktivity související s akcí MOJE KNIHA se budou odehrávat ve veřejných knihovnách zřizovaných obcí, ale předpokládá se spolupráce i jiných typů specializovaných knihoven a dalších institucí. Zúčastněné knihovny zejména:

 1. Budou propagovat akci MOJE KNIHA mezi návštěvníky a uživateli knihovny a také mezi obyvateli obce nebo zaměstnanci instituce, ve které knihovna působí.
 2. Umístí logo akce MOJE KNIHA a odkaz na anketu na webové stránky knihovny.
 3. Umístí informace o akci MOJE KNIHA u výpůjčních pultů a na studijních místech
 4. Poskytnou svým návštěvníkům informace o průběhu a výsledcích ankety.
 5. Nabídnou návštěvníkům a uživatelům knihovny možnost vyplnit anketní lístek prostřednictvím veřejné internetové stanice. Umožní pro tento účel vždy bezplatný přístup k internetu.
 6. Pomohou návštěvníkům a uživatelům knihovny s vyplněním ankety na webové stránce.
 7. Nabídnou návštěvníkům a uživatelům knihovny možnost vyplnit a odevzdat anketní lístek v papírové podobě v prostorách knihovny. Takto shromážděné anketní lístky vloží potom knihovna do centrální databáze přes webový dotazník.
 8. Nabídnou další alternativní možnosti vyplnění ankety, například po telefonu, e-mailem apod.
 9. Získají pro podporu akce MOJE KNIHA co nejvíce pracovníků knihovny a vyzvou je, aby získali odpovědi na anketu od členů své rodiny, přátel apod.
 10. Získají pro podporu akce MOJE KNIHA vedení obce či instituce, ve které knihovna působí. Navážou spolupráci s dalšími institucemi jako jsou školy, nemocnice, domovy důchodců, muzea, galerie, archivy, firmy, neziskové organizace apod.
 11. Získají osobní podporu místních představitelů z oblasti veřejné správy, populárních osobností, sportovců, politiků, spisovatelů, knihkupců a vydavatelů. Vyzvou je k vyslovení názoru na oblíbenou knihu a budou usilovat o publikování odpovědí v místním tisku.
 12. Získají podporu a prostor pro propagaci akce v místních a regionálních médiích.
 13. V průběhu akce MOJE KNIHA připraví různé aktivity na podporu četby, například:
 1. Besedy o literatuře a s autory, veřejné čtení
 2. Výstavky na téma nejoblíbenějších knih
 3. Samostatnou webovou stránku knihovny na podporu četby a čtenářství
 4. Specializované ankety, kvizy, soutěže
 5. Speciální soupisy s vazbou na knihy, které se umístily v anketě
 6. Zvláštní regály se soubory nejoblíbenějších knih
 7. Výpůjčky nejoblíbenějších knih a další návazné služby
 8. Nabídku zvukových knih pro zrakově postižené
 9. Nabídkové seznamy z nejoblíbenějších knih pro různé skupiny uživatelů, například co číst o dovolené, o prázdninách apod.
 10. Tipování vítěze akce MOJE KNIHA
 11. Seznam nejoblíbenějších knih s rubrikami "Četl jsem", "Chtěl bych číst"
 12. Návštěvní knihu akce MOJE KNIHA, kam budou moci návštěvníci zaznamenat své názory: proč právě tato kniha jejich oblíbenou, jak se dostali ke své nejoblíbenější knize, kdy objevili svou nejoblíbenější knihu, kdo je upozornil na jejich oblíbenou knihu? apod.
 13. Natáčení rozhovorů s lidmi o jejich výběru a hlasování
 14. Umístění spořiče obrazovky na počítače v knihovně s logem MOJE KNIHA a další.

4. Potenciální partneři akce

Akce MOJE KNIHA by neměla být omezena pouze na návštěvníky knihoven.
Její úspěšnost je těsně provázána s mírou získání zájmu o četbu u lidí z různých společenských skupin. Proto je důležité získat pro spolupráci široké spektrum dalších institucí, například:

Sdružení Březen - měsíc internetu
Česká televize, Český rozhlas a další obdobná média na celostátní i regionální úrovni
Deníky a časopisy v tištěné i elektronické formě
Internetové portály
Školy a další vzdělávací instituce, muzea, galerie, archivy
Svaz českých knihkupců a vydavatelů
Obec spisovatelů
PEN klub
Partneři na krajské a regionální úrovni
Firmy, které se svými aktivitami a produkty obracejí na různé skupiny obyvatel

5. Jaké materiály budou připraveny

 1. Logo
 2. Plakát
 3. "Slepé" plakáty pro propagaci akcí
 4. Záložky, nálepky
 5. Seznamy nejoblíbenějších knih členěné podle témat
 6. Seznamy s úplnými bibliografickými údaji
 7. Odkazy na encyklopedická hesla o autorech

6. Harmonogram přípravy a realizace akce MOJE KNIHA

Činnost Od Do
Přípravná fáze
Příprava akce MOJE KNIHA - webová stránka, logo, průvodní texty, anketní lístky únor  
Propagace akce MOJE KNIHA mezi knihovnami únor září
Příprava doprovodných akcí v knihovnách únor září
Získávání mediálních partnerů a dalších institucí pro spolupráci a doprovodné akce únor říjen
Oslovení významných osobností literárního a společenského života ke spolupráci na MOJE KNIHA březen září
1. etapa
Vyhlášení akce MOJE KNIHA 1.3. Tiskovka k zahájení BMI  
Zjišťování a anketní šetření – web, anketní lístky březen  
Doprovodné akce v knihovnách a v partnerských institucích březen duben
Oznámení výsledků 1. etapy – abecední seznam 200 nejoblíbenějších knih 7.4. Tiskovka k závěru BMI  
2. etapa
Propojení seznamu nejoblíbenějších knih s údaji o autorech a dalšími informacemi a službami duben  
Zjišťování a anketní šetření – web, anketní lístky duben červen
Doprovodné akce v knihovnách a v partnerských institucích květen červen
Oznámení výsledků 2. etapy – abecední seznam 100 nejoblíbenějších knih, analýza tematických a žánrových celků počátek června  
3. etapa
Zjišťování a anketní šetření – web, anketní lístky červenec září
Doprovodné akce v knihovnách a v partnerských institucích červenec září
Oznámení výsledků 3. etapy – abecední seznam 50 nejoblíbenějších knih počátek září  
Speciální anketa zaměřená na významné představitele společenského života září září
Vyhodnocení výsledků, oznámení nejoblíbenější knihy 4.-10.10.2004 Týden knihoven  
VŘSČ – Velké říjnové společné čtení 4. října  
Návazné akce na vybrané nejoblíbenější knihy listopad pokračuje


02.03.2004

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař