SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Akce a projekty > Přehled akcí běžného roku > Městská knihovna roku 2010  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Cena SKIP a Skanska: Městská knihovna roku 2010

SKANSKASvaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska vyhlašují pro rok 2010 soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku 2010. „Městskou knihovnu roku 2010“. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Cena SKIP a Skanska bude slavnostně předána spolu s cenou Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2010“ těsně před zahájením Týdne knihoven 2010.

Výsledky soutěže "Městská knihovna roku 2010"

Výsledky hodnocení prvního kola soutěže "Městská knihovna roku 2010"

Knihovny přihlášené do soutěže SKANSKA - Městská knihovna roku 2010

Základní pravidla a podmínky:

 1. Cíl soutěže: motivovat městské knihovny a jejich zřizovatele k rozvoji knihovnických a informačních služeb veřejnosti.
 2. Vyhlašovatelem soutěže je SKIP a Skanska.
 3. Knihovna působí v obci (městě) s počtem obyvatel vyšším než 5 250. Soutěž není určena krajským knihovnám .
 4. Do soutěže bude zařazena knihovna, která v termínu do 5.8.2010  podá řádně vyplněnou přihlášku do soutěže. Rozhodující je datum na razítku pošty.
 5. Pokud knihovna nemá právní subjektivitu, přihlášku může podat zřizovatel knihovny nebo právní subjekt, jehož je knihovna součástí.
 6. Přihláška do soutěže musí být vyplněna na předepsaném formuláři (.doc), který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek.  
 7. K přihlášce do soutěže musí být přiloženy následující doklady
  1. Vyplněný statistický výkaz  Kult (MK) 12-01 o činnosti knihovny za rok 2009.
  2. Doplňující údaje o činnosti knihovny v roce 2009, viz příloha č. 2.
  3. Údaje pro benchmarking za rok 2009. Údaje je nutno vyplnit na formuláři: http://knihovnam.nkp.cz/
   sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form/FormBench2007.frm
   Před odesláním formulář vytiskněte a přiložte k přihlášce.
 8. Přihláška do soutěže včetně výše uvedených příloh musí být ve stanoveném termínu zaslána poštou v tištěné i elektronické podobě (na nosiči CD nebo e-mailem) na adresu níže uvedenou adresu.

  Adresa: 

  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
  Soutěž Městská knihovna roku 2010
  Klementinum 190
  110 00 Praha 10

  E-mail: skip@nkp.cz


  Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí.
 1. SKIP ve spolupráci se Skanska jmenuje hodnotitelskou komisi.
 2. Soutěž je organizována ve dvou kolech.
  1. První kolo: všechny knihovny jsou nejprve hodnoceny pomocí metody benchmarkingu. Na základě tohoto vyhodnocení je stanoveno pořadí knihoven.
  2. Druhé kolo: knihovny, které se umístí na prvních třech místech, jsou navštíveny a hodnoceny komisí. Předmětem hodnocení na místě je především společenské a komunitní působení knihovny ve městě a úroveň prostředí knihovny (interiér, exteriér, prostor apod.).
 3. Knihovna umožní přístup hodnotící komise do svých prostor.
 4. Knihovna souhlasí se zveřejněním údajů o činnosti, které byly poskytnuty pro hodnocení v soutěži.
 5. Hodnotitelská komise na základě dodaných podkladů a prohlídky knihoven určí vítěznou knihovnu. Hodnotitelská komise zpracuje protokol o vyhodnocení soutěže. Proti rozhodnutí komise není možné se odvolat.
 6. Vítězná knihovna získává cenu Skanska, tj. titul Městská knihovna roku a finanční částku v hodnotě 70 000,- Kč.
 7. Slavnostní vyhlášení se uskuteční jako součást předávání cen Ministerstva kultury ČR, Knihovna roku 2010.
 8. Knihovna, která získá titul, se může soutěže zúčastnit znovu po uplynutí 3 let.

30.09.2010

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař