SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Akce a projekty > Kniha mého srdce  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Kniha mého srdce

Kniha mého srdce – příležitost pro knihovny

Česká televize připravuje ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů  a s knihovnami ČR pořad „Kniha mého srdce“ (KMS), jehož cílem je nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky. Jedná se o formát pořadu, který uvedla v roce 2003 britská BBC pod názvem „The Big Read“ (www.bbc.co.uk/bigread). Od dubna do října 2009 se uskuteční rozsáhlý cyklus televizních a rozhlasových pořadů, které budou provázet hlasování veřejnosti o nejoblíbenější knihu. V pořadech vystoupí řada známých herců, autorů, politiků, zpěváků a dalších osobností, které vyjádří svůj vztah k četbě i milovaných knihám. Cílem celé akce  není pouze hledání nejoblíbenější knihy, ale především široce pojatá popularizace četby, literatury, vydávání knih a také činnosti knihoven. V roce 2004 organizoval SKIP podobné celostátní hlasování pod názvem „Moje kniha“ (www.mojekniha.cz). Knihovny bez podpory největších médií získaly tehdy více než 93 000 hlasů.

Letos budou moci knihovny využít potenciál těsné spolupráce s televizí a rozhlasem a své služby, vzdělávací a kulturní aktivity provázat s jednotlivými pořady. Předpokládáme, že většina akcí celostátně koordinovaných SKIP bude zaměřena na podporu KMS:

Důležitou úlohou knihoven bude především podpora hlasování. Zde knihovny mohou zejména:

  • Propagovat pořad KMS mezi návštěvníky knihovny i mezi obyvateli obce nebo zaměstnanci instituce, ve které knihovna působí, získat pro podporu akce KMS co nejvíce pracovníků knihovny i jejich rodin a co nejvíce lidí přesvědčit, aby na anketu odpověděli (hlasovali).
  • Umístit logo KMS a odkaz na anketu na webové stránky knihovny; umístit informace o KMS a plakáty u výpůjčních pultů, ve studovnách a poskytnou návštěvníkům informace o průběhu a výsledcích ankety.
  • Nabídnout návštěvníkům možnost hlasovat prostřednictvím internetu v knihovně a případně jim při tom pomoci; nabídnout možnost vyplnit a odevzdat anketní lístek v papírové podobě v prostorách knihovny.
  • Navázat spolupráci se školami, nemocnicemi, domovy důchodců, muzei, galeriemi, archivy apod., a podpořit zde hlasování.
  • Získat osobní podporu populárních osobností, sportovců, politiků, spisovatelů, knihkupců, vydavatelů a vyzvat je k vyslovení názoru na oblíbenou knihu.

Česká televize vydá ku příležitosti pořadu KMS anketní lístky, záložky a plakáty ve formátu A2, které budou ve spolupráci se SKIP a knihovnami distribuovány do co největšího počtu knihoven. Pořad KMS bude mít samostatnou webovou stránku, na které budou zveřejňovány aktuální informace, diskuse a multimediální pořady k jednotlivým knihám a autorům. Hlavními garanty za spolupráci s KMS budou vedle SKIP také Národní knihovna ČR, Městská knihovna v Praze a Knihovna J. Mahena v Brně a krajské knihovny. Otevře se také možnost spolupráce s regionálními redakcemi Českého rozhlasu.

Spolupráce na KMS bude pro knihovny velkou šancí dokázat, že jsou funkční, rychle a pozitivně reagující sítí informačních institucí a že jejich prostřednictvím je možno získat názor/hlas velké části veřejnosti. Je to ovšem také ojedinělá šance k jejich mediální prezentaci a současně příležitost přesvědčit celostátní „velká“ média o výhodnosti spolupráce s knihovnami. Jaký důsledek může mít naopak pro knihovny promarnění této šance ve vztahu k mediální sféře, je asi zřejmé. Vyzýváme proto všechny knihovny, aby se k akci připojily.

Pokud máte zájem spolupracovat na akci KMS, zaregistrujte se prostřednictvím elektronického formuláře. Po zaregistrování Vám pošleme další podrobnosti o přípravě akce KMS, termíny a druhy připravovaných pořadů, způsob hlasování, náměty na možné aktivity apod. Součástí registrace je i objednávka tištěných materiálů.

Knihovny zaregistrované k 14.5. 2009 (.xls, 782 kB)

Obrázky tištěných materiálů, které budou distribuovány do knihoven

Záložka
Záložka

Propagační materiály ke stažení a pro tisk

Pravidla pro použití loga KMS:

Logo KMS mohou knihovny bez zvláštních omezení používat při přípravě a propagaci svých akcí. Pokud budete chtít použít logo v tištěných materiálech, podmínkou je, abyste jejich náhled nebo charakteristiku umístění poslali k odsouhlasení manažerce projektu KMS za ČT, paní Lucii Slezákové: lucie.slezakova@ceskatelevize.cz, tel.: 261 137 037, mobil: 736 531 046.

Vít Richter

20.10.2009

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař