SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Akce a projekty > Přehled akcí běžného roku > Chemnitz  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Seminář Inovativní přístupy k řízení knihoven na příkladu Městské knihovny v Chemnitz

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Goethe-Institut Prag pořádají ve dnech 9. června (čtvrtek) - 11. června (sobota) 2005 jako pokračování řady společných odborných akcí výjezdní odborný seminář

"Inovativní přístupy k řízení knihoven na příkladu Městské knihovny v Chemnitz"

Seminář bude věnován zkušenostem z výstavby veřejné knihovny v novém městském obchodním a kulturním centru "DAStietz" v Chemnitz, včetně zkušeností z prosazování myšlenky výstavby knihovny u politických a správních subjektů, dále uplatňování nového způsobu řízení, hospodaření a organizace Stadtbibliothek Chemnitz. Na semináři se mimo jiné uplatní poznatky ze zavedení nové struktury Stadtbibliothek Bremen, jež byly předneseny na společném odborném semináři v říjnu 2004.

Obsahová garance odborného semináře:

Elke Beer, ředitelka Stadtbibliothek Chemnitz

Místo konání:

Stadtbibliothek Chemnitz

Program:

Čtvrtek 9. června - dojezd do Chemnitz, ubytování, individuální večerní program

Pátek 10. června

9.00 - 12.00 prohlídka knihovny a kulturního a obchodního centra DASTietz
(4 skupiny s konsekutivním tlumočením)
Podkladový materiál naleznete ke stažení zde (.doc, 1 MB).
12.00 - 13.00 oběd (cena přibližně 2 EUR)
13.00 - 17.00 seminář (jednání bude konsekutivně tlumočeno)

 1. Prosazení projektu v městské radě, lobbování, příprava a realizace projektu, spolupráce s architektem - Elke Beer, ředitelka
 2. Samostatné střednědobé rozpočtové hospodaření (Budgetierung) - Ulrike Rosner
 3. Vytváření a organizace týmů - Elke Beer, ředitelka
 4. Spolupráce se školami a lidovou universitou (Volkshochschule) -Steffi Müller, zástupkyně ředitelky
 5. Spolupráce knihoven a škol na podporu čtení na příkladu veřejných knihoven správního kraje Chemnitz. Postavení a úkoly Státního odborného střediska pro veřejné knihovny správního kraje - Waltraud Frohß, vedoucí Státního odborného střediska pro veřejné knihovny správního kraje Chemnitz
 6. Diskuse
  (účastníci budou mít předem k dispozici překlad článku o knihovně v časopise BuB)

17.30 návštěva pracoviště Státního odborného střediska pro veřejné knihovny správního kraje Chemnitz (Staatliche Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken im Regierungsbezirk Chemnitz - obdoba útvarů zajišťujících v našich knihovnách regionální funkce) - fakultativně

Večerní program:

Individuální; možnost výběru z níže uvedené nabídky:
Coppelia - 19,30 balet v Opernhausu; cena vstupenky 9 EUR (možnost vyjednání rabatu)
http://www.theater-
chemnitz.de/php/spielplan/details.php3?id=539&ort=1&seite=oper&monindex=4

Dixielandový festival AUDIX - 18 hod. - na zámku Augustusburg, zdarma
http://www.bur-server.de/www.die-sehenswerten-drei.de/
termine/kalender.pdf
(s. 7)
http://www.die-sehenswerten-drei.de/news/burgenfahrt.cfm

Sobota 11. června - prohlídka města, návrat do Prahy

Možnosti exkurzí v Chemnitz (podvečery, event. sobotní dopoledne)

 • Kunstsammlungen Chemnitz, od 12,00 hod.
  http://www.chemnitz.de/kunstsammlungen/flash.htm
 • Průmyslové muzeum (Industriemuseum) Chemnitz, od 11,00 hod
  http://www.saechsisches-
  industriemuseum.de/_html/www/chemnitz/home.htm

 • Vila od architekta Henry van de Veldes: "Design pro život" - Villa Esche jako celostní umělecké dílo (Gesamtkunstwerk) architektury, interiéru a parku, od 14,00 hod.
  http://www.villaesche.de/
 • XIV. letní slavnosti Chemnitzkého historického spolku (der Chemnitzer Geschichtsverein)
  v městském centru v okolí kostela sv. Jakuba, od 10 hod.
 • prohlídky města všeobecné nebo specializované, s průvodcem, např. secese, Kaßberg - cena: 1 hod. - 30 EUR; 1,5 hod. - 45 EUR; 2 hod. - 60 EUR; pěšky

Ubytování:

Obě noci v hotelu v Chemnitz. Cena 20 EUR za nocleh. Úhrada individuální.
V průběhu května bude zjištěn zájem o snídani v ceně 4 EUR.

Stravování individuální.

Odjezd z Prahy ve čtvrtek 9. června 2005 ve 14 hodin od stanice metra Holešovice
Návrat do Prahy v sobotu 11. června 2005 tamtéž (hodina příjezdu bude zpřesněna)

Kontakt:

Zdeněk Matušík
Komise SKIP pro zahraniční styky
zdenek.matusik@nkp.cz

Ina Daučíková
Knihovnice Goethe-Institut Prag
daucikova@prag.goethe.org

10.08.2005

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař