SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Akce a projekty > Přehled akcí běžného roku >Automatizace knihoven 2003  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

AUTOMATIZACE KNIHOVEN 2003

14. pracovní seminář

Seminář pořádá Ústav informačních studií a knihovnictví a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR s přispěním grantu Ministerstva kultury ČR.

Seminář se koná 9. a 10. září 2003 od 9.00 do 16.00 hod. v aule Univerzity Karlovy v Jinonicích (stanice metra JINONICE).

Přihlášky (titul, jméno, příjmení; instituce; email; telefon a den jednání) zašlete do 5.9.2002 pomocí registračního formuláře nebo emailem na adresu : anna.stocklova@ff.cuni.cz nebo poštou: Anna Stöcklová, Univerzita Karlova, ÚISK FF, U kříže 8, 150 00 Praha 5

Program

1. den - Novinky v automatizaci knihoven

 • J. Hradilová: Iniciativa eEurope+. Role knihoven v elektronické Evropě
 • J. Krčilová: Portál veřejné správy
 • J. Kalousková: Spolupráce knihovny se starosty malých obcí okresu
 • M. Ledínský - H. Nemeškalová: Novinky v Jednotné informační bráně
 • Novotná, M.: Jednotná informační brána - nástroj pro rešeršéry
 • P. Pěnkavová: Elektronická knihovna časopisů (EZB) v Národní knihovně ČR
 • R. Římanová - K. Štěchovská: České internetové informační zdroje pro humánní lékařství
 • L. Švecová: DigiTool
 • P. Boldiš: PEC - webový portál na UK
 • A. Stöcklová - P. Bezpalec: Nová verze veřejné virtuální knihovny
 • STK: Portál STM - stav a výhled

(přestávka na kávu přibližně v 11 h a přestávka na oběd přibližně ve 13h)

2. den - Školní knihovny

Zahájení

 • L. Čumplová: Školní knihovny a studijní a informační centra školy - současný stav
 • H. Pangracová: Koncepce školních knihoven v SR : ředitelka SlPK Bratislava
 • Legislativa a postoj MŠMT ČR k začlenění SIC do vyučování
 • A. Stöcklová: Automatizované knihovnické SW pro školní knihovny
 • J. Basl: Legislativa pro školní knihovny

Jak vytvořit školní knihovnu

 • J. Halašta, ředitel školy ve Valašském Meziříčí, M.Medková: Školní knihovna ve Valašském Meziříčí
 • K. Pojerová - L. Šmídová: Projekt školní virtuální výchovy
 • B. Blažková: .: SIC versus školní knihovna
 • J. Brachtlová: Vliv SIC na kvalitu vzdělání na příkladu SPŠS
 • J. Křehlová: Školní knihovna jako součást školy - komunitního centra

Školní knihovna a informace

 • M. Pfeiferová - S. Vinopalová: Informační výchova na školách
 • Z. Jonák: Pojetí informační činnosti v připravovaném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní a gymnaziální vzdělávání (RVP ZV a GV)
 • Hofmanová: Využití ŠK ve výuce ZŠ
 • Suchánková: Informační výchova na PedF UK a další pomoc učitelů
 • J. Palečkov: Mezinárodní výzkumy čtenářství

Školní knihovna prakticky

 • J. Růžička - L. Vavříková: Akvizice ve školních knihovnách
 • A. Stöcklová: Hlavní zásady zpracování dokumentů ve školních knihovnách
 • S. Hanušová - T. Denišová: Ochrana a ukládání dokumentů ve školních knihovnách

Spolupráce školních a veřejných knihoven

 • Mrázková - J. Kotrlová: Služby školních knihoven. Spolupráce školních a veřejných knihoven


(přestávka na kávu přibližně v 11 h a přestávka na oběd přibližně ve 13h)

05.09.2003

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař