2


2011

 

Co nového ve SKIP

Zahraniční styky

Stálá komise IFLA pro veřejné knihovny konečně v Brně!

IFLAPříprava programu, rozpočtu, dlouhá řádka e-mailů, telefonátů, ladění časového harmonogramu, ověřování, potvrzování, odpovídání kolegům na různé cestovní dotazy a praktické informace... To vše téměř jako přes kopírák opět probíhalo v prvých měsících letošního roku podobně jako vloni. Letos si již příroda s lidstvem nezahrála a tak obloha prosta prachu z jakékoli sopky, natož pak té islandské, dovolila účastníkům meziročního zasedání stálé komise IFLA pro veřejné komise na druhý pokus dorazit do Brna. Hostitelem byla Knihovna Jiřího Mahena v Brně, která díky finanční podpoře SKIP a Ministerstva kultury ČR mohla připravit zahraničním účastníkům opravdu bohatý a nezapomenutelný program.

V rámci odborného programu se na tomto zasedání tradičně ladil program pro letošní kongres, konající se v Puerto Ricu. Společně se sekcí metropolitních knihoven je připraven programový blok zabývající se současnými trendy a budoucností knihoven (Rethinking the role of public libraries). Debatovalo se také o tom, jak zpřístupnit pro nevidomé a slabozraké aktualizované vydání publikace Public Libraries Guidlines, které sekce v uplynulých dvou letech připravila, jak tuto užitečnou publikaci propagovat. Pominuty nemohly zůstat finance sekce, jejichž jsem správcem, a které umožňují na základě podaných projektů realizovat vlastní aktivity. Velká část setkání byla věnována přípravě pro kongres 2012 a probíhala formou otevřeného brainstromingu - padala témata jako e-book, vydavatelé a knihovny, copyright, strategie pro fyzické a virtuální knihovny. Ostatně motto pro kongres v roce 2012, který se bude konat v Helsinkách je výstižné: Libraries Now - inspirující, překvapující, posilující!

Samozřejmě vedle vlastní práce členů komise bylo toto setkání skvělou příležitostí představit SKIP, knihovny ( ústřední knihovna a pobočka KJM, Knihovna univerzitního kampusu MU, Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě) a živě debatovat o tom, jak se knihovnictví "dělá" u nás a jak ve světě. Milým důkazem toho, že čestně obstojíme v mezinárodním srovnání přineslo i čtvrteční odpoledne, kdy jsme se po přijetí na radnici přesunuli k jednání na jednu z předměstských poboček KJM v  Maloměřicích.

Malá, ale světová... vedle mnoha pozitivních charakteristik, které si maloměřická knihovna může připsat do svého životopisu, patří nyní také přívlastek světová. Myslíte, že přeháním? Troufnu si tvrdit, že vůbec ne. Nejen proto, že se zde sešla část členů IFLA, která je skutečným hybatelem rozvoje celosvětového knihovnictví, ale především pro vyznění, které pobočka na členy komise udělala. Stručný, ale jednoznačný anglický obdivný výkřik "Wow" zazněl z úst řady účastníků při vstupu do knihovny. Je pravda, že jsme byli napjati, jak naše malá rodinná knihovna zapůsobí na zkušené matadory ze severských knihoven, které jsou považovány za jedny z nejvyspělejších, či na zástupce takových velmocí, jako je Kanada, USA či Rusko. Přívětivost personálu, útulnost knihovny, rozsah pořadů a také zahrada, to vše sklidilo uznání. Právě zahrada a její koncept uzpůsobený jak pro klidné posezení s knihou, skotačení dětí i zahradní slavnosti a vystoupení je velmi překvapila, protože nebývá u knihoven samozřejmostí.

Takže v tomto prostředí se rodily myšlenky pro další světové trendy v oblasti služeb veřejných knihoven, živě se diskutovalo o tom, co dnešní generace od knihoven vlastně potřebuje, o jejich kamenných či virtuálních podobách. Každopádně jsme se shodli na tom, že dokud bude lidskou přirozeností touha a potřeba osobních setkání, nemůže ji nahradit sebedokonalejší technika a virtuální světy. A proto zde musí být i taková místa, jako je naše knihovna. Na závěr setkání jsme překvapili ještě něčím. Jako lidé právem hrdí na naši národní identitu jsme také nabídli malou "ochutnávku" naší kultury. Cimbálová muzika zaujala zahraniční kolegy nejen směsí temperamentních i zasněných písní, ale také pro některé zcela neznámým nástrojem - cimbálem.

Ing. Libuše Nivnická

 

 

RSS
    SKIP