2


2011

 

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Z předsednictva VV SKIP 21.4.2011

PVV SKIP hodnotilo seminář Elektronické knihy ve veřejných knihovnách, který se uskutečnil 12. dubna ve spolupráci s GI Prag - seminář byl výborný a chceme v pořádání podobných akcí pokračovat i v následujících letech. Dále se projednávaly projekty SKIP roku 2011, příprava akcí na druhou polovinu roku - Týden knihoven, Den pro dětskou knihu. Nechyběly aktuální informace k soutěži Vesnice roku - Knihovna roku. Projekt s Unií zaměstnavatelských svazů nesmí chybět na žádném jednání, podobně jako další informace o spolupráci s firmou Skanska. Vedle aktuálních zpráv o činnosti odborných sekcí a regionálních výborů se projednávala i publikační činnost - PVV SKIP se těší na vznik publikace Architektura knihoven z pera Ladislava Kurky.

Klub tvořivých knihovníků

První seminář Klubu tvořivých knihovníků organizace SKIP se konal 14. Dubna v Klementinu. V klubu se sdružují knihovníci s tvořivými koníčky, převážně s výtvarným zaměřením, ale nezdráhá se do svých řad přijmout kolegy s jakýmkoliv zajímavým koníčkem.

Knihovnická dílna 2011

se konala ve dnech 28. - 29. dubna již pojedenácté. Organizačně celou akci zajišťovala Sekce veřejných knihoven SKIP, za finanční podpory MK ČR.

Odborný program byl rozdělen do čtyř bloků. První část, nazvanou Jak to dělají nejlepší z nás? uváděla Daniela Wimmerová. Po krátké úvaze na téma Proměna obecních knihoven (Jaká budoucnost čeká venkovské knihovny) moderátorka představila nejlepší knihovny - vítěze soutěže Knihovna roku - za léta 2008 - 2010. Obecní knihovnu v Petrůvkách (Knihovnu roku 2010) představila knihovnice Ing. Jana Krejčí. Další prezentaci předvedla paní Kateřina Trundová, knihovnice z Protivanova (Knihovna roku 2009). Na závěr svého vystoupení pozvala všechny knihovníky na připravované  letošní setkání venkovských knihovníků Co venkovské knihovny umějí a mohou  které se v této knihovně uskuteční v září. Bohatou činnost Knihovny roku 2008 (Pavlovice u Přerova) přiblížila její knihovnice paní Dana Sklenářová. Připomněla také velmi zdařilé loňské setkání venkovských knihovníků v Pavlovicích, které bylo věnováno 10. leté spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova. Velmi vtipné bylo vystoupení ředitelky Knihovny města Ostravy (Městská knihovna roku 2010) Mgr. Miroslavy Sabelové, která na závěr všechny přítomné pozvala do Ostravy na happening k zahájení letošního Týdne knihoven.

V druhé části programu, která nesla název Směry a cíle na roky blízké  a nejbližší, PhDr. Bohdana Stoklasová seznámila ve své prezentaci účastníky s Projektem NDK, jehož cílem jsou digitalizace, dlouhodobá ochrana a zpřístupnění literatury. V následném vystoupení přiblížil PhDr. Vít Richter Koncepci rozvoje knihoven v letech 2011 - 2014. Dále pokračoval prezentací Inovujeme Standardy VKIS.  Na závěr prvního dne  vystoupila Mgr. Zlata Houšková se svým příspěvkem Naše největší deviza, zaměřeným hlavně na celoživotní vzdělávání knihovníků a možnosti rozvoje naší profese.

Program druhého dne byl věnován tématu Dobrovolníci do našich knihoven. Na úvod se PhDr. Olga Socanská (Hestia, o.s.) zamýšlela na téma Dobrovolník, člověk podivný? Pokračovaly ukázky dobrých zkušeností s dobrovolnickou činností v Městské knihovně Louny, SVK Hradec Králové), MěK Sedlčany  Masarykově veřejné knihovně Vsetín. O potřebné legislativní úpravě této činnosti hovořil Mgr. Radek Jiránek (MV ČR) ve svém vystoupení: Legislativní úprava dobrovolnictví. Tuto část programu uzavřel panel expertů - Mgr. L.Černá (DC Ústí nad Labem), Mgr. Radek Jiránek (MV ČR) aj.Tošner (Hestia, o.s.) na téma Jak se vyrovnat s bariérami a možnými riziky dobrovolnictví v knihovnách.

Definitivní tečkou byla exkurze do Domu čtení - pobočky Městské knihovny v Praze.

Daniela Wimmerová

 

RSS
    SKIP