2


2011

 

Kampaně, ankety, soutěže atd.

Žijeme Londýnem

Český olympijský výbor připravuje pro rok 2012 kulturní a vzdělávací program Žijeme Londýnem, který má za cíl přenést téma olympismu a jeho myšlenky k široké veřejnosti, zejména mládeži, a to do všech krajů ČR. Zároveň si tento program klade za cíl využít Letní Olympijské hry v Londýně k prezentaci České republiky. Program využije londýnskou olympiádu jako atraktivní téma komunikace v celé ČR přes širokou paletu vzdělávacích a společensko-kulturních akcí. Vyvrcholením tohoto programu bude prezentace ČR a jejích jedinečností v samotném centru největší sportovně-společenské události na světě Olympijských hrách v Londýně 2012. Bude se jednat o komunikaci myšlenek olympismu jako celku, tedy nejen sportovní, ale i umělecké formy v rámci olympijských her.

Ministerstvo kultury se bude snažit tímto projektem využít nadcházející LOH nejen k propagaci sportu a tělovýchovy, ale především ke komunikaci základních myšlenek olympismu. Touto kampaní chce ČOV rozšířit povědomí veřejnosti spojené především se sportem i na oblast kultury, a to zejména oblast umění, sportovní fotografie a literatury. Podpora MK ČR přinese i kulturní rozměr celého projektu Žijeme Londýnem. Grant se bude týkat dvou pilířů projektu - výstavy a podpory čtení. Výstava velkoformátových sportovních a uměleckých fotografií bude nejrozsáhlejším projektem kampaně Žijeme Londýnem. Fotografie budou umístěny na hojně navštěvovaných veřejných prostranstvích. Výstava bude koncipována jako průřez historií olympijských her, olympijského hnutí a olympismu, cca 50 - 70 velkoformátových fotografií a bude unikátní. Zdrojem fotografií bude především archiv Mezinárodního olympijského výboru a archiv ČOV. Na výstavě se objeví díla fotografických legend - např. Stanislava Tereby, Karla Nováka, Jaroslava Skály ale i současné hvězdy sportovní fotografie - Jiří Koliš, Herbert Slavík, Michal Sváček nebo Michal Růžička. Výstavy se v každém z jednotlivých krajů objeví nejméně 3 x.

V rámci projektu Žijeme Londýnem budou podpořena i veřejná čtení v knihovnách. MK ČR vydá seznam zajímavých knih se sportovní tematikou a bude je prezentovat ve všech knihovnách pod hlavičkou projektu Žijeme Londýnem. Knihy budou hodnoceny na webových stránkách projektu, počítá se s podporou veřejných čtení autorů těchto knih. V rámci projektu bude i soutěž - Hledáme nejlepší fotografii od fanoušků. Odborná porota pod vedením ministra MK ČR vybere 3 fotografie od fanoušků a ČOV je zařadí do knihy Londýn 2012, kterou bude vydávat ihned po ukončení Olympijských her 2012. MK ČR bude partnerem knihy Londýn 2012 a její autogramiády se uskuteční v regionálních knihovnách za účasti sportovců i olympijských legend. Doufejme, že se tento projekt podaří realizovat a za knihovny se těšíme na spolupráci se sportovci a s ČOV.

Roman Giebisch

RSS
    SKIP