2


2011

 

Kampaně, ankety, soutěže atd.

Škola naruby

Program ŠKOLA NARUBY se zaměřuje na podporu čtení v rodině. Organizuje ho Městská knihovna v Českém Těšíně a vznikl ve spolupráci s Klubem dětských knihoven SKIP Severní Morava. Není to čtenářská kampaň v pravém slova smyslu, ale každodenní kontakt s knihou a vším, co k tomu patří. Cílem je oživit kontakt s knihou v rodině se zaměřením na večerní předčítání.

Škola narubyProgram Škola naruby spočívá ve velmi jednoduché věci. V českotěšínské knihovně vznikl Deníček pro děti a rodiče, který je obdobou žákovské knížky. Role jsou však obráceny. Žákem je maminka, tatínek, babička - ten, který předčítá, a dítě je ten, který jej za to v žákovské knížce známkuje. A tak si v deníčku můžeme přečíst, co jsme každý den četli, jak dlouho jsme četli a k tomu je připojeno patřičné oznámkování. V deníčku jsou čisté listy, kam si děti malují obrázky na základě přečtených textů. Nechybí ani místo pro poznámky a pochvaly. Tak například se můžeme dočíst, že maminka "čte krásně a umí měnit hlasy", a nebo že "tatínek při čtení usnul".

Deníček dostanou děti v knihovně, která ŠKOLU NARUBY organizuje. Dostávají je zejména prvňáčci, ale i starší děti se ŠKOLY NARUBY s radostí účastní. V programu má knihovna důležitou roli. Dále s dětmi a jejich rodiči pracuje. Připravuje pro ně 4x ročně třídní schůzky, kam společně přicházejí a s knihovnicí si povídají o přečtených knihách. Knihovnice rodičům vybírá další vhodné tituly k předčítání. Pro děti je velmi inspirující tzv. burza knih. Je to vlastně forma mluvené bibliografie, kdy knihovnice představuje nové tituly, které si děti mohou hned odnést domů. A tady se dostáváme v podpoře čtenářské gramotnosti o krůček dál, kdy se dětem otevírají další obzory a nejsou to jen pohádky, kterými začínaly, ale zajímají je i naučné tituly, které jsou bezkonkurenční při hledání informací o světě.

ŠKOLA NARUBY je určena nejmenším čtenářům. Ve výsledku je to ale program pro rodiče, protože na nich hlavně záleží, jestli dokáží přivést své děti do toho nekonečného světa, který jim knihy otevírají. ŠKOLA NARUBY běží tři roky a rozšířila se do více než stovky knihoven v celé republice. Během této doby bylo distribuováno 25 tis. deníčků. Deníčky jsou vydávány za finanční podpory generálního sponzora SKIP společnosti SKANSKA, členské knihovny SKIP je získají zdarma. Protože se nedostává zdaleka na všechny, bude letos vydán další dotisk. Zájem veřejnosti nás těší, protože jsme přesvědčeni, že vypěstovaný vztah ke knize je skvělá investice do života.

Jana Galášová

 

RSS
    SKIP