2


2011

 

Kampaně, ankety, soutěže atd.

Pátý ročník Dne pro dětskou knihu

DDKNemůžu tomu uvěřit, ale v letošním roce vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků již pátý ročník celostátní akce Den pro dětskou knihu. V roce 2006 začala tuto akci připravovat Eva Kubšová z Městské knihovny v Děčíně jako akci své organizace a postupně se k této pěkné předvánoční aktivitě přidávaly desítky dalších knihoven. V předvánoční náladě, kdy si lidé najdou volný čas na sebe a své děti, je vhodné pozvat do knihoven rodiče a prarodiče s dětmi a připravit jim příjemně strávený den v knihovně a nabídnout jim s pomocí knihkupců či vydavatelů knihu jako vhodný dárek pod stromeček. Akce Den pro dětskou knihu je zaměřena na propagaci dětské knihy, četby, knihovny apod., hlavně formou předvánočního prodeje knih v knihovně (tedy knihovny se dohodnou s knihkupci v místě, aby v knihovně prodávali své knihy), nabídnou různé doprovodné akce (výstavy dětských prací, výtvarné soutěže, dětská vystoupení), dny otevřených dveří knihovny (např. přihlašování nových dětských čtenářů v přímém doprovodu jejich rodičů) a další aktivity, které přilákají netradičním způsobem děti, a co je důležité, i jejich rodiče do knihovny.

Je široká škála možností, jak propagovat dětské oddělení knihovny, ale také profesionalitu knihovníků a jejich znalost literatury a knih pro děti. Důležité je netradičním způsobem děti a jejich rodiče oslovit a přesvědčit je, že v knihovnách se o knihách pro děti (ale nejen o nich) mohou leccos dozvědět, vybrat vhodný vánoční dárek atp. Samozřejmě si všichni mohou prohlédnout knihovnu a třeba se i přihlásit za čtenáře. A to celé je navíc lehce podbarveno předvánoční náladou. Knihovny mohou získat řadu nových sponzorů na drobné ceny (knihy a časopisy!!!) i občerstvení, místní média knihovně většinou poskytnou v tento čas velkorysý prostor pro propagaci. Nultý ročník se konal v první adventní sobotu 25. listopadu 2006 pouze v Městské knihovně v Děčíně. Dne 1. prosince 2007 se konal již první celostátní ročník této akce a přihlásilo se k němu cca 100 veřejných knihoven. Obdobný počet dětských oddělení knihoven se připojil i ke druhému ročníku akce, který se konal opět první adventní sobotu 29. listopadu 2008. V roce 2009 se uskutečnil třetí ročník a přihlásilo se k němu již 150 knihoven. Poprvé byl do knihoven distribuován veselý plakát s prostrčeným prstem výtvarníka Martina Raudenského a akce získala poněkud kontroverzní ozubené logo Radka Medala. Dne 27. listopadu 2010 se konal čtvrtý ročník akce ve 130 knihovnách a opět byl do knihoven distribuován plakát s kolébkou plnou knih, který byl již financován naším partnerem firmou Skanska. Knihovny pořádají desítky atraktivních akcí, ale největším lákadlem a hlavní aktivitou zůstává předvánoční prodej knih v knihovnách.

Roman Giebisch

RSS
    SKIP