2


2011

 

Kampaně, ankety, soutěže atd.

Když Maraton, tak jedině čtení!

Markéta Čekanová pro Maraton čtení v MěK Horšovský TýnDalší novou aktivitou v rámci Března - měsíce čtenářů 2011 se vedle oceňování nejlepších Čtenářů roku ve veřejných knihovnách stal Maraton čtení. Cílem této akce bylo dosáhnout toho, aby v průběhu BMČ knihovny nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníkům co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury. Jednalo se o různé formy setkání, diskuse a besedy s autory a zejména autorská čtení případně besedy o literatuře. Každá knihovna (člen SKIP), mohla požádat o finanční podporu ve výši 3 000 Kč na úhradu jízdného a honoráře vystupujícího autora či lektora. Celková výše finanční podpory, která byla rozdělena v prvním kole Maratonu čtení mezi knihovny, činila 150 000 Kč. Tato podpora byla možná jen díky našemu generálnímu partnerovi firmě Skanska! Ve druhém kole Maratonu čtení jsme se rozhodli podpořit autory nominované na letošní ceny Magnesia Litera http://magnesia.netport.cz/ a nabídli jsme knihovnám, že finančně podpoříme autorské čtení těchto nominovaných spisovatelů, básníků a překladatelů. Do druhého kola Maratonu čtení se přihlásilo pouze 13 knihoven!?

Markéta Pilátová pro Maraton čtení v MěK Valašské KloboukyV rámci letošního Maratonu čtení jsme knihovnám zprostředkovali i nabídku redakce nedávno obrozených Literárních novin, která upozornila na projekt Živé Literárky a nabídla tímto způsobem osvěžení a oživení společensko-kulturního programu veřejných knihoven.

Literární noviny chtějí navázat na slavnou tradici listu ze sklonku šedesátých let, kdy se redakce Literárek stala jednou z nejotevřenějších platforem společenské, kulturní a politické diskuze, která zásadním způsobem podnítila občanské pnutí známé jako Pražské jaro. Stejně jako tenkrát jim jde i dnes o to vytvářet podmínky pro otevřený a kultivovaný dialog a seznamovat čtenáře s kulturně-politickými novinkami nejen prostřednictvím tištěné a internetové verze Literárních novin, ale také bezprostředně při setkáních a debatách přímo v budovách knihoven a literárních kaváren po celé zemi. Nabídli knihovnám, že redaktoři (někdy sami, jindy v doprovodu básníků, režisérů, výtvarníků, kurátorů či spisovatelů) osobně navštíví knihovnu a seznámí čtenáře jak s tradicí, současností a plány Literárních novin, tak se zajímavými událostmi v současné české, slovenské, rakouské nebo ruské literatuře, divadle, dokumentárním filmu a kultuře obecně. Smyslem projektu Živé Literárky a jeho "spanilých jízd" po českých, moravských a slezských knihovnách a literárních klubech nebo kavárnách je podnítit zájem o současné dění v literatuře, kultuře i politice, zpřístupnit zájemcům nové informace nejen prostřednictvím zdarma rozdávaných výtisků Literárních novin, ale i osobní přítomnosti a zejména vytvořit veřejný prostor pro zcela svobodnou diskuzi přítomných na všechna výše zmíněná témata.

Zuzana Pospíšilová pro Maraton čtení v MěK StudenkaV rámci Maratonu čtení putovala do knihoven i akce Obce spisovatelů, která nabídla besedy a veřejná čtení s padesátkou významných spisovatelů po celé zemi. O Maraton čtení měli zájem např. spisovatelé Jan Cimický, Alex Koenigsmark, Eda Kriseová, Petr Kubíček, Jarmila Moosová, Dagmar Sedlická, Petr Stoličný, František Všetička nebo Františka Vrbenská. Knihovníci ovšem pro Maratón čtení sáhli většinou po osvědčených "cestovatelích" po knihovnách - Petře Braunové, Ivoně Březinové nebo Adolfu Dudkovi. Čtyřikrát se v knihovnách objevila i populární Tereza Boučková, dále se mohli naši čtenáři potkat v březnu v knihovnách s Milenou Holcovou, J.H.Krchovským, Vlastimilem Vondruškou, Martinem Mejstříkem, Martinou Drijverovou, Evou Bernardinovou, Václavem Větvičkou, Arnoštem Goldflamem, Ivankou Devátou, Gitou Dudovou a dalšími.

V Karlových Varech četl Martin Ryšavý, držitel Litery za prózu, v Kamenici nad Lipou, Kutné Hoře a Pelhřimově četla Alžběta Skálová, držitelka Litery za knihu pro děti a mládež. V Holici, Jindřichově Hradci, Praze a Třebíči četla Markéta Baňková, držitelka Litery pro objev roku. V Praze, Ratíškovicích a Olomouci četl Matěj Dadák, nominovaný za knihu Horowitz a v Poličce, Uherském Hradišti a Valašských Kloboukách četla Petra Hůlová nominovaná za knihu Strážci občanského dobra. Tak jsme snad letos ceny Magnesia Litera podpořili v mnoha knihovnách a naši čtenáři mohli poznat to nejlepší ze současné literární kuchyně Česka.

Roman Giebisch

 

RSS
    SKIP