2


2011

 

Kampaně, ankety, soutěže atd.

15. kraj ČR - kraj knihoven

Letošní motto Týdne knihoven připomíná neuvěřitelných patnáct ročníků této již tradiční celostátní skipové aktivity. I letos vyhlásí další ročník Sekce veřejných knihoven SKIP. V letošním roce bude podeváté slavnostně udělena cena Knihovna roku 2011. Toto ocenění se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb v kategoriích základní knihovna (je určena především knihovnám v malých obcích, kde působí dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání této prospěšné práci) a významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Cena Knihovna roku v kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb se uděluje fyzické osobě nebo provozovateli knihovny. Vítězové v obou kategoriích obdrží diplom a finanční ohodnocení ve výši 70 000,- Kč.

Knihovna města Ostravy (Městská knihovna roku 2010) a Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky opět pozvou všechny kolegy na Knihovnický happening 2011, tentokráte do Ostravy. Knihovnický happening je již tradiční úvodní aktivitou celorepublikové říjnové akce Týden knihoven a doposud proběhl na mnoha místech naší republiky. Tato akce je považována za prestižní záležitost, které se účastní také zástupci místní a regionální veřejné správy. Smyslem celého setkání je ukázat veřejnosti v otevřeném a zábavném kulturním programu, co všechno se v knihovnách odehrává, co mohou nabídnout a zároveň upozornit na problematiku čtení, čtenářství, ale také na problémy českých knihoven a knihovníků dnešních dnů všeobecně.

Již poosmé se budou moci veřejné knihovny připojit k akci VŘSČ - Velké říjnové společné čtení. Letos jistě knihovny sáhnou do díla autorů, kteří slaví významné výročí - K. J. Erben, V. Čtvrtek nebo J. Seifert. Kromě úvodního čtení z děl českých autorů (zahájení by mohlo patřit např. významné osobě veřejného života (starosta, poslanec, ministr, spisovatel, jiná vážená osoba - například knihovník) se dále může v knihovně číst cokoliv. Jedinou podmínkou je ČESKÁ literatura. Bude-li předčítat cizinec, může číst v rodném jazyce, ale překlad českého autora. Číst může kdokoliv, koho pozvete (ale bude to trochu "okleštěné"), nebo kdokoliv, kdo přijde (ohlášený? neohlášený?) - záleží na Vás. Můžete si to zjistit dopředu, nebo ponechat náhodě. Je možné se domluvit se školami, pak mohou číst děti např. po celé dopoledne sobě a svým spolužákům; mohou se střídat třídy, starší mohou číst mladším - i předškoláčkům atp. Na děti nezapomeňte - je jich hodně a je to důležité!

Každoročně se k Týdnu knihoven přihlásí se svými aktivitami více než 400 knihoven, které připraví bohatou nabídku programů. V centru zájmu knihoven jsou především jejich uživatelé a od loňského ročníku jsme se rozhodli, že každý den v týdnu bude orientován na jinou cílovou skupinu. Předpokládáme, že i v roce 2011 vznikne celá řada velmi zajímavých aktivit a výstupů, a prosíme již teď, zaregistrujte včas své akce, posílejte nám elektronické pozvánky či informace o plánu i průběhu a především odkazy na webové adresy, kde z akcí budou zprávy, fotografie apod. A publikujte, publikujte, publikujte!

Roman Giebisch

 

 

 

RSS
    SKIP