2


2011

 

Kampaně, ankety, soutěže atd.

Je nás(jich) už dost? (Mapa kampaní, týdnů a dalších pravidelných akcí na pomoc četbě, čtenářství a knihám)

V současnosti probíhá tolik celostátních akcí, do kterých se zapojují knihovny, že se až ztrácí jejich přehled. Redakce se obrátila na jejich organizátory, spolupracovníky, knihovníky, ředitele, donátory, aby získala jejich přehled. Zda by méně bylo více nebo zda jich je třeba ještě více? Posuďte sami. Hlavně aby čtenářská gramotnost našich dětí nabrala pozitivnější kurs než prezentovaly výsledky PISA 2010. Některé kampaně a další akce např. Magnesia Litera, zde nejsou z technických důvodů zastoupeny. Samozřejmě jsme si vědomi, že významnou úlohu v místech hrají akce jednotlivých knihoven, jejich výčet by ale zaplnil nejméně celé jedno číslo Bulletinu SKIP.

RSS
    SKIP