2


2011

 

Úvodník

Na redakční radě jsme se domlouvali na stěžejních materiálech do příštích čísel. Do tohoto čísla to měl být rozhovor s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy o klesající čtenářské gramotnosti českých žáků, jak se to prokázalo ve výzkumu PISA 2010, a co proti tomu hodlá ministerstvo podniknout. Požádal jsem sekretariát ministra o přijetí, dostal odpověď, že žádost se posuzuje a celý měsíc nic. Ono není divu: nejdříve politická krize a nyní státní maturity. Po 14 letech příprav a zkoušek (za 600 mil. Kč) právě státní maturity začaly a už se mluví o jejich změnách. Jaksi se řeší špička ledovce místa ledovce celého, tedy celého vyučovacího procesu, na který nezbývají ani čas ani peníze ani...

A tak se o čtenářskou gramotnost stará veřejnost. Jak?  Polovinu čísla zabírá přehled kampaní, týdnů, anket atd., věnovaných danému tématu. Jejich organizátorům jsou zřejmě naše děti bližší než ministerstvu.
Alespoň víme, na čem jsme, a že záleží hlavně na nás.

Ani napodruhé se nepodařilo redakci zrealizovat barevnou čtyř stránku uprostřed čísla - nesešlo se dost kvalitních fotografií.

Ladislav Kurka

RSS
    SKIP