BULLETIN
SKIP

Stránky se neaktualizují, živá verze viz http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bulletin.htm

1
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Čtenářství

Knihasrdce.cz

Česká televize v roce 2008 s úspěchem odvysílala anketu o nejoblíbenějšího herce a herečku celé historie naší kinematografie Hvězda mého srdce. V tomto roce se ČT rozhodla navázat na úspěšný pořad anketou Kniha mého srdce, opět podle převzatého pořadu BBC. Cílem bude pochopitelně najít nejoblíbenější knihu českého národa, ale také podnítit národ ke čtení, ovšem také k diskusi o knihách a čtenářství obecně. BBC vysílala pořad The Big Read v půlroční kampani v roce 2003 s velkým úspěchem. Pořad se stal opravdu největší kampaní sloužící ke zvýšení zájmu o čtení v celé Velké Británii.

Kniha mého srdce

Celonárodní anketa Kniha mého srdce se bude objevovat také ve vysílání napříč stanicemi Českého rozhlasu. Kromě informací o průběhu hlasování, kdy bude přinášet např. informace o nominovaných knihách v rámci jednotlivých kol, se bude projektu věnovat ve speciálních programových aktivitách. Anketa bude průběžně součástí řady informačních a publicistických příspěvků a pořadů na dalších stanicích Českého rozhlasu. Český rozhlas vnímá anketu Kniha mého srdce jako příležitost pro regionální stanice, které budou spolupracovat s místními knihovnami - počítají se štafetou vstupů z knihoven. Český rozhlas 3 - Vltava zařadí v čase letních prázdnin denní cyklus pětiminutových pořadů Zpráva čtenáře, v nichž známé osobnosti představí své oblíbené tituly a autory. Začátkem října v rámci Týdne knihoven tato stanice připraví komponovaný večer na téma knihy a čtenáři.

Vedle České televize a Českého rozhlasu bude dalším důležitým partnerem této akce Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Svaz českých knihkupců a nakladatelů a jeho společnost Svět knihy napomáhají s propagací pořadu prostřednictvím svých mediálních možností - organizují mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2009 (14.-17. 5. 2009), publikují čtrnáctideník Knižní novinky, své webové stránky - i formou aktivní distribuce hlasovacích lístků a propagace pořadu v knihkupectvích po celé republice. Svaz českých knihkupců a nakladatelů, se kromě propagace české literatury a knižní kultury v tuzemsku a zahraničí zabývá rovněž kampaní na podporu četby a je členem skupiny mezinárodních partnerských organizací v rámci projektu EU Read.

A ten nejdůležitější partner jsou pochopitelně „knihovny ČR“ zastoupené Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Přesně před pěti lety, v roce 2004, připravil SKIP obdobnou anketu pod názvem Moje kniha (http://www.mojekniha.cz/), ve které se podařilo získat přes 93 000 hlasů obyvatel ČR. Nominováno bylo 12 000 knih, z nichž ovšem 6 748 dostalo pouze jediný hlas. Vítězná trojice ankety z roku 2005: cykly Harry Potter J. K. Rowlingové a Pán prstenů J. R. R. Tolkiena a kniha knih - Bible. Další místa obsadily české evergreeny Saturnin Z. Jirotky a Babička B. Němcové. Projekt České televize má jinak nastavená pravidla hlasování, vylučuje např. poesii a dramata, tak bude jistě zajímavé srovnání výsledků obou anket, které dělí pouhých pět let. Obdobné kampaně se pořádají v různých zemích a výsledky té naší z roku 2005 ukázaly, že "náš obecný čtenářský vkus není výrazně jiný, než v ostatních zemích, ať už si o něm myslíme cokoliv".

Ve Velké Británii v průběhu celé půlroční kampaně The Big Read hlasovalo 750 000 osob. V Německu byla uspořádána anketa Das Grosse Lesen, ve které hlasovalo na 250 000 diváků. Tuto anketu iniciovala televizní stanice ZDF. V roce 2005 se do ankety SKIPu Moje kniha zapojilo 93 252 zájemců, a to bez podpory televize a dalších médií. Je to sice jen 1% obyvatel, ale mohli jsme se směle srovnávat se zájmem ve Velké Británii s 59 mil. obyvatel a v Německu s 82,5 mil. obyvatel. Sběr hlasů byl organizován především knihovnami, velký význam mělo hlasování přes webovou stránku www.mojekniha.cz, které bylo zahájeno 1. března s vazbou na akci Březen měsíc internetu. V české anketě se objevily hlasy pro 148 titulů, které se ve Velké Británii umístily mezi první dvoustovkou nejoblíbenějších knih. Z toho 44 tituly z Británie patřily i v Česku do dvoustovky nejoblíbenějších. Obdobná byla i vazba na německou anketu, která zveřejnila sto nejoblíbenějších titulů. Z této stovky se 62 tituly objevily i v české anketě a z toho 28 titulů se umístilo v první české dvoustovce. Uvidíme, jak dopadne hlasování o nejoblíbenější knihu po pěti letech, zda budou pozice na prvních místech obsazeny zcela jinak nebo ne. Zajímavé to bude jistě především ve vztahu k titulům, které za svou popularitu vděčí aktuální masivní mediální kampani, především filmových trháků oblíbených mezi mládeží. I když osobně jsem přesvědčen, že se za těch pět let větší filmové hity podle knižních předloh než Harry Potter a Pán prstenů v kinech neobjevily.

Tisková konference Knihy mého srdce se konala v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově za účasti všech spolupořadatelů. Tiskovou konferenci moderoval Aleš Cibulka a SKIP zastupovala Zlata Houšková. Zúčastnil se i ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák a další kolegyně a kolegové z knihoven. V rámci zahájení akce KMS byla spuštěna i stejnojmenná elektronická konference pro všechny zaregistrované knihovny, kterých je do dnešního dne cca 720, takže se jedná o největší účast českých knihoven na jedné společné akci. Více než 700 knihoven z celé republiky je připraveno umožnit všem zájemcům hlasování prostřednictvím internetu (a individuálně i pomoci těm, kteří mají s elektronickou formou ještě problémy), ale také prostřednictvím hlasovacích lístků. Ty budou v dostatečném množství v knihovnách k dispozici. Hlasující je mohou po vyplnění do knihovny vrátit, případně sami odeslat do České televize.

Knihovny také v letošním roce propojí řadu svých každodenních i speciálních aktivit na podporu četby s anketou Kniha mého srdce. Počátkem března se konal již druhým rokem Týden čtení 2009, ke kterému se přihlásilo velké množství knihoven svými aktivitami. Silným prologem všech těchto aktivit ovšem byla "Noc s Andersenem" Klubu dětských knihoven SKIP. V noci ze 3. na 4. dubna strávily na více než 800 místech, především v knihovnách v Česku, na Slovensku, v Polsku a Slovinsku desetitisíce dětí tradiční kouzelnou noc mezi svými milovanými knihami.

Anketu otevřel v České televizi slavnostní zahajovací večer 4. dubna 2009, a stejně jako všechny následující jej moderoval Jaroslav Dušek. Ale na pořad jste se asi všichni dívali.

S projektem Kniha mého srdce souvisí samozřejmě řada doprovodných akcí a programů. Interaktivní charakter pořadu nespočívá jen v hlasování během přímého přenosu. Prostřednictvím speciální webové stránky www.knihasrdce.cz budou mít diváci možnost se sdružovat, doplňovat si informace, diskutovat nebo se účastnit literárních kvízů a jiných soutěží. Atmosféra celé akce se ponese v lehce bojovném duchu, nebude postrádat humor a zajímavá setkání. Nepůjde o soupeření mezi velkými literáty, ale mezi čtenáři, tedy mezi všemi těmi, kteří mají chuť zvolit si svou oblíbenou knihu! V této soutěži nejde České televizi o závod s peoplemetry a s komerčními televizemi, ale o projekt s jednoznačně kulturním a vzdělávacím obsahem, kterým by ráda zasáhla celé široké spektrum českého kulturního publika. Po čtyři sobotní večery se budou diváci postupně setkávat s významnými osobnostmi ze světa kultury a veřejného života a dozvědí se mnohé o svých oblíbených autorech, dílech i postavách, řadu zajímavostí a dokonce kuriozit o knihách. Šest ojedinělých dvacetiminutových dokumentů, které budou vysílány v neděli večer, divákům přiblíží postupně knihy elitní dvanáctky a dovedou je do finále, ve kterém bude zvolena Kniha mého srdce.

Akce Kniha mého srdce poskytuje potenciál ovlivnit využívání knihoven a otevřít nové příležitosti pro čtenáře k debatám a sdílení myšlenek a zkušeností z četby. Některé knihovny toho využijí k budování nových partnerství se školami, ostatní k rozvoji spolupráce s potencionálními uživateli a práci na zlepšení základních dovedností v oblasti čtenářské gramotnosti. Kladením nového důrazu na spolupráci s médii - také s regionálními pobočkami Českého rozhlasu - akce Kniha mého srdce poskytuje platformu, ze které lze budovat silnější spojení s oblastí médií a příležitost k budování porozumění důležitosti rozvoje činnosti se čtenáři knihoven. KMS nabízí fantastické možnosti zapojit naše kolegy v knihovnách do práce na rozvoji čtenářství. Nabízí důležité příležitosti k rozvoji dovedností personálu knihoven a zkušenosti z ozvoje čtenářství. Angažmá personálu knihoven je velmi důležité pro úspěch jakéhokoliv programu rozvoje knihovny. Mají-li naši kolegové pocit sounáležitosti, přijímají to co se děje, je pravděpodobnější, že se zúčastní a podají ruku proaktivně čtenářům.

Požádejme místní celebrity a spisovatele, aby poslali e-mailem komentáře o oblíbené četbě. Zkusme to s fotbalisty, regionálními osobnostmi, dokonce i radními a starostou. Vystavme jejich fotografie, tak aby procházející uživatelé byli přitahováni k těmto fotografiím, které by jinak vůbec neregistrovali. Nebo zkusme využít fotografií personálu s jejich oblíbenou knihou. Přidejme komentáře na webovou stránku knihovny. Proveďme hlasování ke KMS na každé naší pobočce. Potom hlasování shrňme a zvolme nejoblíbenější knihu KMS vašeho města, okresu, kraje tak, abychom mohli srovnat favority z vašeho regionu s ostatním zbytkem České republiky. To přitáhne nové čtenáře stejně tak jako média.

Podporujme rodinné čtenářské skupiny pro děti a rodiče - tak, aby mohly diskutovat o svých oblíbených knihách doma a zvykly si hovořit o četbě společně. Požádejme děti, které využívají služeb knihoven, aby zvolily knihu a pak ji doporučme čtenářským skupinám dospělých, aby si ji přečetli. Kniha mého srdce je obrovská příležitost jak dostat občany do vaší knihovny, aby mluvili o svých oblíbených knihách, a přilákat nové skupiny veřejnosti k vaší práci. Všechny druhy akcí a činností mohou být vytvářeny tak, aby souvisely s podporou této akce. Můžeme také propojit KMS na všechny letošní akce ve vaší knihovně. KMS můžeme využít především ke zdůraznění a propagaci naší knihovnické práce.

Když budeme popisovat naši práci na KMS potenciálním spolupracovníkům nebo vlivným osobám, je důležité zdůraznit cíle, které podporují naši práci, a dopad, jehož zamýšlíme dosáhnout. KMS nám umožní demonstrovat dopad, kterého kampaň vedená celostátní rozhlasovou a televizní společností může na rozvoj práce se čtenářem dosáhnout. Měli bychom také mít po ruce základní fakta o službách a aktivitách knihoven obecně. Můžete je také najít na webové stránce Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Více informací ke KMS na http://skip.nkp.cz/akcKMS.htm.

ROMAN GIEBISCH


Obsah

 

SKIP