BULLETIN
SKIP

Stránky se neaktualizují, živá verze viz http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bulletin.htm

3
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Bibliobus

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

DOŠLO DO REDAKCE

PLŽ - č.7-8 a speciál

Speciální příloha 1/2004 je věnovaná celá předčasně zesnulému básníkovi Zdeňku Barborkovi (1938-1994). Úvod nazvaný "Magazín Pramen a Zdeněk Barborka" napsal Josef Hrubý (časopis Pramen vycházel v politicky liberálnější době koncem šedesátých let dvacátého století a Barborka byl jeho stálým přispěvatelem). Experimentální básník Barborka je zde představen na tehdejší dobu básnicky velmi svéráznou a odvážnou tvorbou, která i v současné době může oslovit především mladou básnickou generaci. Barborkovy experimentální texty zde uvedené nebyly ještě nikdy uveřejněny.

Letní dvojčíslo 7/8 2004 je zvláštní. Nenajdete v něm klasické plžovské rubriky, zato se zde střetneme z řadou povídek a básní renomovaných i začínajících autorů ze západních Čech. Rozhodně kvalitní čtení nejen na léto.

Tak to vidíš, Kláro

Kdo se chce opravdu hodně bavit a smát, rozhodně by si měl přečíst útlou nicméně břitkým humorem nabitou novelku Michaely Bartošové Janečkové "Tak to vidíš, Kláro". Dlouho jsme nečetli tak zdařilou a vtipnou satirku ze současného středoškolského pedagogického prostředí. Nadání mladé autorky a pedagožky Janečkové vidět a popsat dění kolem sebe tak neuvěřitelně přesně je až ohromující...

Ilustrace: Pavel Kacafírek, redakce a medailonky autorů: Milan Hrabal, spolupráce: Monika Mrázková. Knížku nám zaslala Městská knihovna Varnsdorf jako svou 24. vydanou publikaci (náklad "pouhých" 500 výtisků).

Medienkompetenz

U nás známá berlínská knihovnice Elisabeth Simon vydala ve svém nakladatelství BibSpider německo-anglickou publikaci se zkušenostmi knihovníků z Německa, Spojených států a Jihoafrické republiky. Tyto zkušenosti zde podávají zejména pracovníci malých i velkých městských i odborných knihoven a profesoři a docenti univerzit. Téma není u nás příliš časté, o to zajímavější to je publikace.

Büchreiperspektiven 1 a 2/2004

Prvá dvě čísla jsou v podstatě monotematická. 1. číslo je věnováno vídeňské konferenci o architektuře v listopadu 2003, 2. číslo pak kongresu BVÖ v Salcburku. 1. číslo tedy přináší prakticky všechny referáty, které na konferenci zazněly. Týkají se knihoven jak u nás známých (Alexandria, Vídeň), ale i prakticky neznámých (Peckham v jižním Londýně, Seattle), ale i knihoven, které jsou teprve v projektech (Oslo, Linec, Almelo). Současně zde je několik referátů zobecňujících situaci v některých zemích (Portugalsko, jižní Tyroly, Německo). Všechny referáty jsou bohatě ilustrovány fotografiemi. Z těchto fotografií vybíráme alespoň tři:

Široké schodiště vede do nové vídeňské centrální knihovny

Široké schodiště vede do nové vídeňské centrální knihovny, otevřené v dubnu 2003 (mimochodem: na konferenci k architektuře knihoven v Den Haagu v březnu 2004 byla tato knihovna jako nej- za rok 2003).

Seatle Central Library

Seatle Central Library - o této knihovně se ve světě mluví nejen kvůli její zajímavé architektuře, ale i kvůli vysoké flexibilitě.

Vizualizace společné novostavby ústřední knihovny a lidové vysoké školy

Vizualizace společné novostavby ústřední knihovny a lidové vysoké školy v Linci (zatím jen projekt).

2. číslo časopisu Büchreiperspektiven je věnováno kongresu BVÖ v Salcburku, jehož termín kolidoval s naší valnou hromadou, proto zde SKIP po 14 letech nebyl zastoupen. V čísle jsou publikovány všechny dokumenty kongresu. Na kongresu došlo k významné personální změně: dlouholetého předsedu Dr. Franze Paschera, který byl zvolen čestným předsedou, nahradil ve funkci Dr. Alfred Pfoser, ředitel vídeňských městských knihoven.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP