BULLETIN
SKIP

Stránky se neaktualizují, živá verze viz http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bulletin.htm

3
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Bibliobus

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

CO NOVÉHO VE SKIP

V REGIONECH

LIBERECKÝ KRAJ

Je to tak - prázdniny a dovolené jsou za námi, ač se zdá, že je to pár dní, co jsme se loučili s Jindřichovým Hradcem po červnové Valné hromadě SKIP. Nenacházím momentálně vhodnější inspiraci pro úvod svého příspěvku, než je opětovné upřímné poděkování všem Jihočechům (a samozřejmě celému předsednictvu SKIPu) za nezapomenutelnou atmosféru, pohodu a dobrou náladu po celou dobu našeho pobytu, ať to bylo při jednání na univerzitě, návštěvě knihovny, prohlídce města a nakonec v prostorách jindřichohradeckého zámku. Odjížděli jsme - jak jinak - plni dojmů a samozřejmě těch nejlepších předsevzetí, jak to hned "rozjedeme". V našem severním regionu máme, ostatně jako všude jinde, vždy ty nejlepší úmysly, určitě stejně dobré nápady a dobrou snahu, ale v konečném efektu musíme přiznat, že oproti jiným regionům výsledky našich snah nejsou tak viditelné (že by to bylo tím chladnějším počasím?).

Myslíme ale, že i u nás se "blýská na časy", neboť díky novým regionálním celkům do našeho původního teritoria přišly posily - velice aktivní knihovnice Semilska a Turnovska. Nemusím zajisté představovat předsedkyni našeho regionálního Klubka dětských knihoven, Evu Kordovou, a stejně tak by bylo nošením dříví do lesa seznamovat třeba členy SKIPu s Mirkou Vrbenskou, ředitelkou semilské knihovny a dalšími a dalšími... Díky jim například ve velice krátké době ověříme akceschopnost našeho regionu a to při pořádání knihovnického happeningu, který letos proběhne právě v Semilech. Skládat účty a ověřovat pravdivost výše napsaných smělých slov budeme v dalším čísle Bulletinu.

A co nového u nás jinak? Nová čtenářská sezóna začíná ve všech knihovnách, mnohdy trochu hekticky, zvlášť tam, kde byly v letních měsících provozy z různých důvodů zcela či částečně uživatelům nedostupné. Své o tom ví například liberecká Krajská vědecká knihovna, která měla 2 týdny zcela zavřeno a 3 týdny poskytovala své služby omezeně. Vzhledem k počtu zaměstnanců a nutnosti vyčerpání poměrné části dovolené to ale jinak nejde a snad novinky, které jsou od září pro uživatele připraveny, napraví letní "ústrky".

Jednou z největších změn, která kvalitativně posune výkon uživatelských služeb, je zprovoznění nové verze automatizovaného knihovního systému. Vedle zatím zavedené možnosti kontroly tzv. čtenářského konta (přehled uskutečněných výpůjček) můžou uživatelé ze svých domácích počítačů či stanic v knihovně samostatně prolongovat své výpůjčky, rezervovat požadované dokumenty a také si pomocí žádanky předem zajistit výpůjčky dostupných knih a periodik ze skladů. Dojde tak k zrychlení vyřízení požadovaných služeb a omezení časových "prostojů" při osobní návštěvě knihovny. Nový knihovní systém otevřel cestu k postupnému zavádění i dalších služeb jako např. finanční konto uživatele anebo propojení systému na kopírovací služby.

Další novinkou je na první pohled viditelná úprava provozní doby. Od 1. září je knihovna přístupna každý den v týdnu od pondělí do soboty, tedy i v úterý. Tento den byl od roku 1976 uzavřen pro veřejnost z důvodů potřebných výkonů neprovozních prací (dovoz knih z detašovaných skladů, úpravy volných výběrů). Knihovna vyšla vstříc letitým požadavkům na celotýdenní možnost návštěv ve všech odděleních a to i přesto, že nezměněný počet pracovníků bude jen s maximálním nasazením zajišťovat obsluhu uživatelů v rozšířených provozních hodinách. Věříme, že pochopení bude v tomto případě oboustranné a návštěvníci knihovny ocení tento krok trpělivostí v případech i delší lhůty vyřízení některých služeb, což samozřejmě může nastat.

Ve spolupráci s Úřadem práce v Liberci přišla před časem Krajská vědecká knihovna v Liberci na nápad dalšího využití svých internetových stanic. Ve snaze vyjít vstříc potřebám uchazečů o nové zaměstnání nabízí knihovna bezplatný přístup na Internet k vyhledávání informací, týkající se nabídek pracovních příležitostí, komunikace s úřady, řešení občansko - právní problematiky. Věříme, že tento vstřícný krok pomůže alespoň částečně k řešení nezáviděníhodné situace některých našich spoluobčanů a potvrdí tak smysluplnost a potřebnost existence instituce tohoto typu, která má být přístupná všem a jejímž posláním je zajistit rovný a neomezený přístup k informacím. Se zprávami z knihoven v dalších částech našeho regionu se přihlásíme příště.

H.Opatrná

OLOMOUCKÝ A MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Setkání knihovnických seniorů ČR

Poslední srpnový týden se sešly v Lipníku nad Bečvou téměř tři desítky seniorů z knihoven z celé České republiky na třídenním setkání, jehož cílem bylo nejen vzpomínat na knihovnickou práci, ale dovědět se i o nových trendech současného knihovnictví. V odborné části programu vystoupila s informacemi o soutěži Knihovna roku ředitelka šumperské knihovny Mgr. Zdeňka Daňková, členka celostátní hodnotící komise, v bloku věnovanému regionálním funkcím vystoupili zástupci Vědecké knihovny v Olomouci a Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Poslední den setkání byl věnován nejžhavějším problémům v současném knihovnictví. O nich hovořili zástupci Národní knihovny ČR PhDr. Vít Richter a Mgr. Zlata Houšková. O práci regionální pobočky SKIPu 10 - Olomoucký a Moravskoslezský kraj referovala její předsedkyně Jana Galášová.

Odborný program byl doplněn doprovodnými akcemi. Účastníci setkání se seznámili s památkami města Lipníku, navštívili hrad Helfštýn a samozřejmě navštívili i knihovny regionu - hostitelskou lipenskou knihovnu, obecní knihovnu v Týně nad Bečvou a školní knihovnu ZŠ Osecká v Lipníku.

Setkání se těšilo zájmu představitelů města v čele se starostou Ing. Miloslavem Přikrylem a zástupců Krajského úřadu Olomouckého kraje - PhDr. Garčice a PhDr. Pospěcha a dalších hostů. Setkání za podpory MK ČR z grantu Knihovna 21. století a města Lipník nad Bečvou zorganizovala Městská knihovna Lipník nad Bečvou a regionální organizace SKIP 10.

M. Střelcová

JIŽNÍ ČECHY HLÁSÍ

Počátkem září zahájili jihočeští knihovníci druhou desítku svých každoročních setkání s přáteli - Malé podzimní setkání.

Po tom, co účastníky hostily knihovny v okresních městech, nastává období objevování tajemství knihoven menších. Zdá se, že bude dlouho co poznávat.

Novou sérii zahájila Městská knihovna v Milevsku. Dosud nevídaným jevem bylo také složení účastníků. Zatímco v počátcích těchto setkání jihočeských a pražských knihovníků měli jasnou převahu knihovníci z Prahy, tentokrát poprvé byla akce zcela v režii Jihočechů (radost ze čtyř hostů z Prahy rozhodně nebyla menší než v uplynulých letech). Součástí letošního programu nebylo žádné lobbování u politiků, ale organizátoři vsadili na pohodu a přátelské popovídání.

Setkání zahájil v milevské knihovně místostarosta. Součástí zahájení se stalo i předání ceny jihočeských knihovníků "Librosaurus" (viz rubrika Do rámečků). Toto ocenění dlouhodobé spolupráce a podílu na rozvoji jihočeských knihoven je udělováno již od roku 2001. Večer byl zahájen příjemným posezením v milevské knihovně. Hodinku s francouzským šansonem připravila Stáňa Suchanová. Další večerní program pokračoval v milevském muzeu. Spisovatel a současně ředitel muzea Vladimír Šindelář provedl účastníky expozicí. Připomněl také svou knihu Šermíři, rváči a duelanti a vytvořil tak vhodnou kulisu pro nokturno se skupinou historického šermu v klášterní rajské zahradě.

Ráno se účastníci vydali na cesty. Nejprve to byla prohlídka hradu Zvíkov a nádherné babí léto. Cesta pokračovala do Sepekova. Přijetí v Knihovně roku 2002 bylo velmi srdečné a ukázalo se, že pro mnohé velmi inspirativní. Program byl zakončen návštěvou barokního kostela panny Marie a výstavou místních chovatelů. Při té příležitosti se knihovníci zúčastnili odhalení obrazu místního umělce. Všude vládla příjemná přátelská nálada doplněná krásným počasím.

Ještě zbývá poděkovat hostitelům za vlídnou péči a kolegyním z knihoven v Milevsku a Sepekově za vynikající pohoštění. Skončilo MPS 2004 a čeká nás MPS 2005. Kde bude? Snad Dačice nebo Třeboň - necháme se překvapit! Všechny srdečně zveme!!!

Daniela Wimmerová
Jihočeský regionální výbor SKIP

PRAHA

Oblíbené exkurze, které pořádá pravidelně pražský výbor SKIP, pokračovaly v září prohlídkou pražské pobočky MKP na Spořilově.

Spořilov


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP