[ Setkání k 20. výročí SKIP se 7. valnou hromadou SKIP / Konference Knihovny a rock´n´roll ]

SKIP

Praha

Organizace

Aktuality
Ubytování
Stravování
Poplatky
Registrace
Účastníci
Kudy kam
Kontakty
Sponzoři
Foto

Program

Program
Valná hromada
Knihovny a rock´n´roll
Digitalizace aneb Konec oslích uší

[ Valná hromada ]

Termín konání: 16. června 2010

Místo konání: Městská knihovna v Praze, velký sál, Mariánské náměstí 1, Praha 1
Fotogalerie

Městská knihovna v Praze

Prezence: 8.00 - 9.30 hod.
Zahájení:  9.30 hod.
předpokládaný konec zasedání: 13.00 hod.

Zplnomocnění zástupce institucionálního člena (formulář) - .doc

Materiály k diskuzi

  • Stanovy Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR - došlé návrhy změn (.doc) ve stanovách pro jednání valné hromady 2010.

Program

Jednání moderuje Mgr. Zlata Houšková, tajemnice SKIP

  • Zahájení, schválení programu valné hromady, volba komisí
  • Zpráva o činnosti (.doc)
  • Zpráva o hospodaření (.xls), zpráva dozorčí komise (.rtf), diskuse ke zprávám
  • Představení kandidátů na funkce předsedy, členů VV, dozorčí komise, volby

Přestávka

  • 20 let SKIP
  • Návrh Programového prohlášení na léta 2010 - 2013 (.doc), diskuse
  • Vyhlášení výsledků voleb
  • Usnesení, závěr

SKANSKA

Ministerstvo kultury ČR

Městská knihovna v Praze

Národní technická knihovna

Národní knihovna ČR

Lanius

EBSCO

AiP

SUWECO

3M

LSE

Multidata

Cosmotron

Kp-sys

Ceiba

šebek - intebo

[ Setkání k 20. výročí SKIP se 7. valnou hromadou SKIP / Konference Knihovny a rock´n´roll ]