SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Regiony > Praha > Region Praha  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Region Praha

Plán činnosti pražské organizace SKIP na r. 2010

Plán činnosti vychází z programového prohlášení SKIP přijatého valnou hromadou SKIP 20. 6. 2007 a podporuje stanovené cíle především v těchto směrech:

 • Rozvoj a aktualizace obsahové náplně činnosti SKIP v oblasti podpory odborného knihovnického vzdělávání a celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven
 • Rozvoj odborné zájmové činnosti
 • Spolupráce s odbornými knihovnickými školami, zejména ÚISK FF UK a VOŠIS
 • Prezentace činnosti knihoven v hromadných sdělovacích prostředcích
 • Pořádání různých akcí k propagaci veřejných knihovnických a informačních služeb např. zapojením do akce Kniha mého srdce a  Týdne knihoven
 • Posilování rozvoje spolkového života organizováním kulturně-společenských akcí
 • Rozšíření členské základny 

Rámcový časový harmonogram:
Leden-Únor

 • Exkurze do knihovny

Březen

 • Regionální konference – 18. března 2010
 • Exkurze do knihovny

Duben

 • Literární procházka s odborným výkladem
 • Cyklus seminářů - SKIP pro praxi
 • Exkurze do knihovny

Květen

 • Knižní veletrh
 • Za literaturou do pražských divadel – návštěva divadelního představení
 • Exkurze do knihovny

Červen

 • Knihovníci s dětmi
 • Valná hromada SKIP v Praze
 • Exkurze do knihovny

Září

 • Zájezd spojený s účastí na knihovnickém happeningu v Turnově
 • Odborný seminář – Psaní projektů v knihovnách
 • Exkurze do knihovny

Říjen

 • Týden knihoven
 • Literární procházka s odborným výkladem
 • Theca pragensis (Pražská skříňka)
 • Exkurze do knihovny

Listopad

 • Cyklus seminářů – SKIP pro praxi
 • Za literaturou do pražských divadel – návštěva divadelního představení  
 • Exkurze do knihovny

Prosinec

 • Předvánoční večer se SKIP
 • Exkurze do knihovny

Zpět

23.02.2010

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař