SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Regiony > Praha > Region Praha  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Region Praha

Zpráva o hospodaření region Praha 2009

Příjmy

Daněné příjmy 15 560,00 Kč
Pořádání akcí SKIP (vstupenky do divadla) 15 560,00 Kč
Nedaněné příjmy 196 568,52 Kč
Členské příspěvky 195 150,00 Kč
Úrok ČSS 1 418,52 Kč
Příjmy celkem                           212 128,52 Kč

Výdaje

Odvod VV SKIP 112 510,00 Kč
Cestovné  
           Happening Vsetín 33 646,00 Kč
           Individuální – akce jiných regionů 1 065,00 Kč
Dary (květiny – životní výročí)  2 018,00 Kč
Vstupenky na veletrh Svět knihy  6 100,00 Kč
Happening (účastnický poplatek) 6 800,00 Kč
Odborný seminář „Cvičení paměti pro každý věk) 8 000,00 Kč
Pořádání akcí SKIP (vstupenky do divadla) 20 080,00 Kč
Nákup materiálu 1 876,00 Kč
Občerstvení  587,00 Kč
Poštovné 6 899,00 Kč
Poplatky bance 1 442,00 Kč
Výdaje celkem  200 841,00 Kč

Hospodářský výsledek:   11 287,52 Kč                                         

Finanční prostředky na rok 2010

Spořící účet: 203 363,08
Běžný účet: 7 265,78                          
Pokladna: 7 577,10               
Celkem: 218 205,96            
               

Zpět

23.02.2010

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař