SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Regiony > Praha > Cena Pražská knihovnice / Pražský knihovník  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Cena Pražská knihovnice / Pražský knihovník

Cenu „Pražská knihovnice/Pražský knihovník“ uděluje Pražská organizace SKIP 1x ročně na návrh členky/člena pražské organizace SKIP za významný knihovnický počin nebo soustavnou činnost v oboru, která je přínosem pro region Praha nebo celý obor. Cenu tvoří diplom/certifikát + skleněný hranol s pražským motivem/symbolem. Písemný návrh musí obsahovat:

Jméno :
Příjmení :
Působiště/pracoviště :
Důvod navržení :
Profesní životopis :
Mimo profesní („něco lidského, zajímavé slabůstky, libůstky, vlastnosti apod.“) :
Kdo předkládá (jméno a příjmení, působiště/pracoviště) :
Další náležitosti :

Návrh předkládá členka/člen pražské organizace SKIP písemně předsedkyni/předsedovi výboru pražské organizace SKIP v termínu do 28.února příslušného roku. Návrh schválí a o ceně rozhodne výbor pražské organizace SKIP na svém jednání v  nejbližším termínu, následujícím po datu předložení. O návrhu rozhodnou  členové výboru  hlasováním, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedkyně/předsedy. Cena bude udělována 1x ročně jako zpravidla l cena s tím, že výbor  má právo  rozhodnout o výjimečném udělení  více než  jedné ceny. Cena bude vyhlášena  při příležitosti zasedání  výroční konference pražské organizace SKIP.

Navržen může kdokoliv působící v oboru v pražském regionu, a to z knihoven všech typů nebo pracovišť vzdělávajících knihovníky a informační pracovníky (ÚISK, VOŠIS), bez ohledu na věk  (včetně studentek/studentů).  Knihovnické vzdělání navrhovaných ani členství ve SKIP není podmínkou.

Oceněná kolegyně/oceněný kolega by pak měla/měl o sobě říci (zformulovat a napsat) proč je knihovnicí/knihovníkem ? Takováto „vyznání profesi“ by byla zveřejněna v Bulletinu SKIP.

Zpět

18.02.2008

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař