SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Odborné orgány > Klub dětských knihoven  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Valná hromada KDK 2003
konaná u příležitosti Knižního veletrhu v Brně "Svět knihy"
schválila 14.11.2003 tuto

Zprávu o činnosti KDK za rok 2003

V roce 2003 probíhalo několik dlouhodobých celostátních projektů, které pořádal Klub dětských knihoven nebo do kterých se zapojily knihovny sdružené v KDK SKIP. S jejich pokračováním se většinou počítá i v roce 2004.

NOC S ANDERSENEM
Garant: Mirka Čápová a Hana Hanáčková, Knihovna BBB v Uherském Hradišti
Noc s Andersenem proběhla 28.-29.3.2003 ve 153 knihovnách, školách, ústavech sociální péče a domech dětí. Na Slovensku děti nocovaly v 6 knihovnách a v Polsku ve 4 bibliotékách. Informace o Noci šly díky SKIPu elektronickou poštou do USA na Aljašku, v Evropě pak do Švédska, Švýcarska, Maďarska, Německa, Itálie, Rakouska,Velké Británie a dokonce také na ostrov Trinidad. Pozdrav dětem zaslal herec Marek Eben, několik spisovatelů; v knihovnách se Noci účastnili představitelé měst a obcí, spisovatelé, herci, policisté…. Noc byla opět součástí BMI. Portál Atlas zřídil pro děti chatovací místo. I letos vznikla "Báseň internetová oslavná kolektivně sepsaná". V letošním ročníku vzniklo také logo akce a díky grantu MK ČR i pamětní samolepky. Speciální soutěže pro Noc připravily časopisy Bobří stopou, Mateřídouška, Rodina a škola. Noc s Andersenem byla nejcitovanější akcí BMI (258 zpráv).

Plán na rok 2004: v knihovnách se bude opět "spát s Andersenem" 2.-3.4.2004. Noc se stane tečkou za BMI 2004. Garantky oslovily Centrum Internetu, které pomůže zřídit chatovací místnost.

WEBÍK
Garant: Dana Kochová, Městská knihovna Havířov
V roce 2003 proběhl 2. ročník soutěže Webík, která je součástí BMI. Webík je soutěž o nejlepší webové stránky dětských knihoven vytvořené dětmi do 15 let. Do letošního kola se přihlásilo 31 veřejných knihoven. Pro nezájem ze strany dětí se postupně odhlásilo 13 knihoven, ve dvou proběhla pouze místní kola. Deset výherců bylo 8.3.2003 pozváno do Prahy, kde jim v rámci programu konference Junior Internet byly předány ceny. V sedlčanské knihovně proběhl i Mini Junior Internet (15.3.2003).

Plán na rok 2004: Webík je propojen s konferencí Junior Internet. V roce 2004 se stane její samostatnou kategorií. Obě akce se budou navzájem propagovat. Termín soutěže: 1.kolo - 1.12.2003 až 31.1.2004, 2.kolo - 2.2.2004 až 27.2.2004. Podmínky soutěže Webík se objeví v konferenci Andersen a na adrese www.juniorinternet.cz I ostatním knihovnám se doporučuje zkusit uspořádat Mini Junior Internet (vhodný termín 6.3.2004). Měly by se víc zapojit děti se zdravotním postižením.

KDE KONČÍ SVĚT
Garant: Jana Hladíková, Městská knihovna Jindřichův Hradec, Helena Šlesingerová, Knihovna města Plzně, Eva Kordová, Městská knihovna A.Marka Turnov

Projekt Kde končí svět 2003/2004 s mottem "Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem" - byl vyhlášen 1.9.2003. Informace byla zaslána do konference Andersen a byla otištěna ve Čtenáři 6/2003. Jednotlivé knihovny by měly zaslat přihlášky vedoucím regionálních klubek do 30.11.20003, ty pak souhrnně za svůj region do 31.12.2003 Janě Hladíkové. V tisku se začínají objevovat zprávy o soutěžích a aktivitách v rámci projektu.

O případné záštitě Livie Klausové a o vyvrcholení akce na Pražském hradě se bude teprve jednat. Uvažuje se rovněž o paralelním programu pro rytíře, kteří již pasovaní byli a prohlídku hradu již absolvovali. Uvažuje se o tom oslovit dosavadní dětské rytíře s dotazem, zda je pasování ovlivnilo a jak.
Celá databanka z předešlého ročníku projektu "Kde končí svět" je nyní uložena u Evy Kordové v Turnově a je k dispozici zájemcům. O dospělých rytířích 2004 budou opět hlasovat zejména dětští rytíři uplynulých ročníků. Byly dány návrhy: spisovatelé - M.Kubátová, I.Procházková, interpreti - Z.Svěrák, M.Eben.

ANKETA SUK 2003
Garant: Iva Hutařová, Státní pedagogická knihovna Komenského ÚIV, Praha
Plakáty a anketní lístky za rok 2003 byly již rozdávány na valné hromadě, budou zaslány i do konference Andersen. Doplňující otázka je: "Kdo vám četl, když jste byli malí?"

Vyhlášení výsledků se uskuteční pravděpodobně opět v Památníku národního písemnictví v Praze 7.4.2004 (místo a datum budou včas upřesněny). Upozornění pro mimopražské knihovny: kdo by chtěl přijet s dětmi předat ceny - ozvěte se garantce akce. Sukova knihovna nabízí možnost přespání v prostorách knihovny pro ty, kteří jsou zdaleka.

I. Hutařová seznámila přítomné s projektem BARFIE. V rámci tohoto projektu se instituce a specialisté zabývají propagací mezikulturního vzdělávání, posilováním tolerance a zvyšováním vzájemného porozumění mezi evropskými dětmi prostřednictvím dětských knih. BARFIE podporuje hlavně tyto činnosti: zdokonalení kontaktů, výměnu poznatků a spolupráci mezi účastníky, lepší pochopení problémů handicapovaných dětí a jejich snazší integraci do společnosti, dokonalejší chápání kulturních odlišností. Na Internetu najdete databanku spisovatelů pro děti a jejich knih, které se těmito problémy zabývají, např. M.Elšíková: Bubu, I.Březinová: Začarovaná třída apod. Do projektu je zatím zapojeno 11 zemí.

Ke koupi byla nabídnuta kniha Sukovy knihovny "Současní čeští spisovatelé pro děti a mládež".

Plán na rok 2004: Během Noci s Andersenem bude opět vyhlášena Anketa SUK pro nespavce, děti budou moci své tipy mailovat. I.Hutařová bude do konference Andersen posílat seznam přírůstků dětské literatury v Sukově knihovně SPKK za uplynulá období. Po rekonstrukci knihovny se budou opět uskutečňovat setkání nad knihami, které vyšly v uplynulém roce.

XI. KNIHOVNICKÝ TÝDEN V SOBOTCE
Garant: Lenka Dědečková, Knihovna F.Šrámka v Sobotce
Motto letošního týdne: Hledání ztraceného času aneb Proměny české literární teorie 20.století. Program byl rozčleněný na část věnovanou odborným přednáškám, besedám s osobnostmi a prezentaci nakladatelství a večerním kulturním pořadům, např.přednáška dr. Heleny Kupcové o prof. Václavu Černém, dr. Libuše Heczkové: Žena v množném čísle apod.

Knihovnický pořad měl název "Deník korejské cestovatelky aneb Život knihovnice na druhé straně polokoule". Do Sobotky přijelo 17 knihovnic, 1 knihovník a 5 dětí.

Plán na rok 2004: Knihovnický týden se v roce 2004 konat nebude.

JIČÍN MĚSTO POHÁDKY - 8. knihovnická dílna
Garant: Městská knihovna Jičín
Motto letošního festivalu bylo "Třináctá komnata". Celý festival, který se konal 8.-13.9.2003, byl věnován 150.výročí prvního vydání Kytice K.J.Erbena. V rámci festivalu byla zahájena putovní výstava kreseb "Kytice očima dětí". Letošní dílna se z větší části odehrávala mimo budovu knihovny. Vedle již zmíněné výstavy proběhla tradiční celodenní knihařská dílna "Rumcajsova knižní ambulance", přednášky, loutkové představení, a hlavně slavnostní křest sborníku "Kytice v nás". Zpracování sborníku se na žádost jičínské knihovny ujala PhDr. Eva Bílková.

Plán na rok 2004: Motto festivalu bude "Pohádky a báje (z Českého ráje). Datum bude upřesněno.

TÝDEN KNIHOVEN
Týdne knihoven se účastnila celá řada dětských knihoven - blíže ve zprávách jednotlivých regionálních klubek

V letošním roce pořádala zahajovací happening Knihovna Petra Bezruče v Opavě. V soutěžích na téma "Indiánské léto" se utkalo 15 družstev (celkem 400 účastníků). Happening v roce 2004 uspořádá vítězné družstvo ze Semil. Mirka Vrbenská prozradila už téma: "Staré české a moravské pověsti".

VZDĚLÁVÁNÍ
Garant: Zlata Houšková, NK ČR Praha
Pravidelný seminář byl v letošním roce věnován problematice práce s neslyšícími ne/čtenáři a ne/uživateli knihoven. Konal se v Pelhřimově 3. - 5. června a jmenoval se "Osamoceni mezi námi". Seminář byl velmi dobře hodnocen po všech stránkách účastníky i organizátory. Měl a má konkrétní výsledky v práci některých knihoven. Obsahový podklad publikoval elektronický Zpravodaj Vysočiny, tématika byla zařazena do rekvalifikačního kurzu Národní knihovny ve specializaci Služby, některé z knihoven, jejichž pracovník se akce zúčastnil, začaly v této oblasti působit (MěK Sedlčany aj.).

Plán na rok 2004: NK ČR připravuje cyklus specializačního vzdělávání pro specializaci "knihovník v oddělení pro děti". Jednalo by se o cyklický kurz v rozsahu minimálně 60 hodin, probíhající (pravděpodobně) po celý rok vždy ve vybraný den, např. 1x měsíčně. Obsahem by byly základy pedagogiky, psychologie, historie a současnosti dětské literatury, historie a současnosti knižní ilustrace, informační výchova a netradiční metody práce s dětským čtenářem. Odhadovaná cena kurzu: kolem 2000,- Kč. Kurz se uskuteční, bude-li dost zájemců. Organizátorem by byla Národní knihovna ve spolupráce se SKIP.

Téma pravidelného semináře KDK mělo vzejít z valné hromady. Žádný návrh zatím nepadl. Návrhy je třeba zasílat Z. Houškové.

RŮZNÉ
Vedení KDK "Mozkový trust" se sešlo v roce 2003 dvakrát v Praze, jedenkrát v Jičíně, valná hromada se sešla v listopadu v Brně. Součástí valné hromady byla návštěva knižního veletrhu, exkurze v Mahenově knihovně a v Moravské zemské knihovně, semináře a diskuse.

Současná předsedkyně Klubu dětských knihoven Mgr. Lidmila Košťálová požádala o uvolnění z funkce. Z valné hromady vyšel návrh, aby její funkci převzala Jana Hladíková z Jindřichova Hradce. Volba se uskuteční na jarní valné hromadě v MěK Sedlčany.

Zapsala: Stanislava Benešová, tajemnice KDK

SKIP- Klub dětských knihoven a Moravská zemská knihovna v Brně srdečně zve na valnou hromadu KDK SKIP 14. a 15. listopadu 2003 v Brně

Program:

14.11.2003 - výstaviště, pavilon D

13.00 Dětské čtenářství a knihovny
/valná hromada KDK SKIP - hodnocení uplynulého období/
Činnost KDK v příštím období

15.11.2003 - konferenční sál MZK

9.00 Čtenáři v novém tisíciletí
/ přednáší doc.Mgr.Peter Stoličný,Art.D/
Čtenáři v knihovně Jiřího Mahena
/ přednáší Mgr.Eva Sedláčková/

Mgr.Lidmila Košťálová
předsedkyně KDK
Mgr.Jana Nejezchlebová
za regionální klubko Jižní Morava

Organizační pokyny:

Valná hromada KDK se bude konat na brněnském výstavišti v pavilonu D a je jednou z doprovodných akcí veletrhu "Svět knihy". Na místo konání se dostanete od hlavního nádraží tramvají č.l - směr Mendlovo náměstí,Výstaviště.Přijíždějící se ubytují v hotelu Garni,naproti výstavišti, ve dvoulůžkových pokojích bez snídaně - l noc / 300Kč , nocleh si platí každý individuálně.
Ti,kteří přijedou již dopoledne, mohou využít doprovodných akcí veletrhu Svět knihy
Ve večerních hodinách jsou připraveny exkurze do MZK nebo knihovny FF MU.
Účastníci zaplatí vložné ve výši 100,-Kč
Předpokládaný závěr v sobotu ve 12,30 hod.

 


11.12.2003

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař