SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Odborné orgány > Klub dětských knihoven  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Klub dětských knihoven

Jedinečná Noc - Trošku jiná tisková zpráva

 Přestože ještě nedorazily zpřesňující zprávy ze všech míst, kde letošní mezinárodní, pohádková, rekordní, společná a jedinečnáNOC S ANDERSENEM proběhla, počty nocležníků už se asi nijak dramaticky nezmění. Vězte tedy, že poslední den měsíce března v tradiční „březnově internetové“ akci k podpoře dětského čtenářství, pohádek, hlasitého předčítání a dobrodružného nocování s kamarády, kterou už po šesté pořádá Klub dětských knihoven SKIPs mediální podporou sdružení BMI, užilo si legrace, poezie i dobrodružství minimálně 14669 dětí a 2590 dospělých, celkem tedy 17259 přátel dětských knížek na více než 487 spacích místech pěti evropských zemí: Čech a Moravy, Německa, Polska, Slovenska i Slovinska. Kdyby se všichni sešli na jednom místě, bylo by z nich už docela pěkné město. A to ani nemluvíme o těch, kteří jim pomáhali nebo je alespoň na chvíli navštívili. S těmi by už šlo o město hodně velké!   Co všechno v Noci udělali pro ostatní? nechali odnést zimu větrem i rozbouřenými vodami, čarovali za dobrou vodu, aby neškodila, zasázeli do lesa Pohádkovníků Andersenových (Fabularius Anderseni) z loňského roku dalších 118 stromků, takže les – pokud ho nebudou zase ničit vandalové - bude mít už 504 rostlin, vybrali pro dětský hospic v Malejovicích nejméně 14591,- Kč, ukázali ve stovkách měst a obcí, jaké to je společně si hrát, číst a mít dobrou náladu .   Co všechno udělali pro sebe? četli poslouchali, povídali, zpívali, tancovali, soutěžili, pochodovali ztemnělými sklepy, kláštery, zámky a městy, psali, hráli si, malovali, hráli divadlo, uléhali na hrášek, chatovali, mailovali, vzpomínali na V. Čtvrtka, H.Ch.Andersena, J. Karafiáta a desítky dalších autorů, rozmlouvali s pohádkovými bytostmi i živými umělci, sportovci, V.I.P. a televizními superhvězdami, přihlašovali se za čtenáře knihoven, bavili se, smáli a vyváděli se aprílem, prostě užili si…,jenom moc nespali… 

Kdo všechno četl pohádky?

Ředitelé a ředitelky knihoven a škol, členové zastupitelstev, starostové, primátoři, poslanci, spisovatelé, faráři (letos zaznamenán zvýšený výskyt), babičky (jedna z nich devadesátiletá) a dědečkové, studenti konzervatoře, vysokých i středních škol, skauti i junáci, herci, spisovatelé, ba i policisté a především učitelé, knihovnice (a knihovníci).

  Kde se četlo? V knihovnách , školách základních i středních, družinách, společenských centrech, střediscích mládeže, různých neziskových organizacích, domech dětí a mládeže a infocentrech.   Noc mezinárodní: Děti ze slovenské Skalice přijely do Slaného, česko-polské pohádky se četly v Českém Těšíně a v Karviné, v polských Rydultowych strávily noc děti z Orlové, v Nových Zámkách a v Dunajskej Strede proběhla dvojjazyčná slovensko-maďarská noc, česko-francouzskou noc připravili v Mediatéce Francouzského institutu, němčina spojila děti z německého Olbernhau s dětmi ZŠ německo-českého porozumění z Prahy 8, na návštěvu do Javorníka přijela delegace ze sousedního polského města Paczkow, kde ovšem také nocovali, a přijela také polská televize, která vše natáčela(!), plánovaný česko-slovenský večer v Uherském Hradišti bohužel překazila voda, stejně jako nocování v 9 zatopených nebo silně ohrožených místech…   Mezi „spícími“ byly děti evakuované, mezi dospělými i takoví, kteří evakuováni být měli, ale museli přece zajistit Noc! Několik Nocí probíhalo s asistencí hasičů…

Přesto celou pohádkovou noční poštou (elektronická konference „andersen“ - 3458 e-mailových zpráv) šel jeden hlas: letos byla úplně nejlepší Noc ze všech, co jsme pořádali.

Bližší informace a forodokumentace o Noci s Andersenem na webech knihoven českých, slovenských, polských, německých a slovinské.

Za Klub dětských knihoven SKIP: Mirka Čápová, Hana Hanáčková, Knihovna B.B.Buchlovana, Uherské Hradiště dětské@knihovnabbb.cz Zlata Houšková, Národní knihovna ČR, Praha, zlata.houskova@nkp.cz

Zpět na hlavní stránku KDK

18.04.2006

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař