SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Odborné orgány > Klub dětských knihoven  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Klub dětských knihoven

Archiv

Projekt: Kde končí svět? 2004/2005 - Díky za pohádku!

"Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak zvykli, že je nazýváme všedními věcmi."
(Hans Christian Andersen)

Projekt Klubu dětských knihoven SKIP KDE KONČÍ SVĚT? vstupuje právě do čtvrtého ročníku. Zatímco poprvé jsme se společně s dětmi ptali, kde jsou hranice našich světů, podruhé: jak se v tom světě cítíme - zda se cítíme v bezpečí, a potřetí: jak se v tom našem světě dorozumíváme, nyní je otázka na první pohled skrytá. - Díky za pohádku! - Namísto otazníku vykřičník. Namísto nesmělého tázání odvážné zvolání? Nebo se ptáme jenom trochu jinak? Teď už ne KDE končí svět, nýbrž JAK skončí? A sami sobě odpovídáme: skončí DOBŘE! Podobně jako pohádka bude náš svět příběhem s dobrým koncem. Musí být. Díky za to. Díky za pohádku. Díky dánskému pohádkáři Hansi Christianu Andersenovi, který tam v literárním nebi oslaví 2. dubna 2005 už dvousté narozeniny. Díky mamince, jež nám před spaním čte z pohádkové knížky, a díky babičce, která nám vypráví. DÍK ZA TO, ŽE SI MŮŽEME ČÍST SPOLU.

Široké a dobře známé téma dává knihovnám prostor pro aktivity všeho druhu. Mohou se zaměřit na pohádky klasické i moderní, pohádky světové, české i ty místní, pohádky lidové i autorské. Čtenářské, literární, dramatické a výtvarné aktivity pro děti lze přirozeně rozšířit na akce rodinného typu, zorganizovat dokonce přednášku pro dospělé o psychologickém významu pohádek či literárněvědné sympozium o pohádce pro studenty a odbornou veřejnost.

Klub dětských knihoven doporučuje využít Andersenova významného výročí a propojit projekt s Nocí s Andersenem. Zejména ve výtvarné oblasti se pak zaměřit na soutěž o nejkrásnější ilustraci k Andersenovým pohádkám. Fantazii se meze nekladou. Ostatně: "Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život." (Hans Christian Andersen)

Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.
(Hans Christian Andersen)

Můj život je krásná pohádka, tak bohatá a blažená!
Kdybych byl jako chlapec, když jsem chudý a sám vykročil do světa, potkal mocnou vílu a ona mi řekla: "Zvol si cestu a cíl a já tě budu ochraňovat a povedu tě podle vývoje tvého ducha a podle rozumných zákonů tohoto světa," nemohl mi osud být příznivější a nemohl mě vést moudřeji a lépe.
(Hans Christian Andersen)

Vyhlášení projektu:

Projekt: "Kde končí svět 2004/2005"

DÍKY ZA POHÁDKU!

Vyhlašovatel:
SKIP - Klub dětských knihoven

Cíl projektu:

 • zastřešení a inovace aktivit dětských oddělení veřejných knihoven

 • rozvoj a podpora dětského čtenářství

 • propagace čtenářství na veřejnosti

 • propagace činnosti knihoven

Podmínky účasti:

Účastnit se může každá knihovna, která včas zašle přihlášku příslušnému regionálnímu klubku.
Všechny přihlášené akce musí probíhat pod logem "KDK SKIP - Kde končí svět" - DÍKY ZA POHÁDKU!

Kategorie projektu:

 1. oblast dětského čtenářství (aktivity podporující dětské čtenářství)

 2. oblast literárních soutěží a tvůrčího psaní

 3. oblast výtvarných soutěží

 4. oblast literárně-dramatická (činnost klubů a kroužků, dramatizace, výroba loutek...)

Termíny projektu:

Vyhlášení: 15. září 2004.
Přihlášky: do 30. listopadu 2004 na adresy regionálních klubek KDK SKIP.
Regionální klubka odešlou seznamy přihlášených knihoven - Janě Hladíkové (jhladikova@knih-jh.cz) do 15. prosince 2004.
Regionální kola proběhnou do 30. dubna 2005. Regionální organizátoři si podle místních podmínek stanoví vlastní termíny.
Vyhodnocení a nahlášení oceňovaných dětí, odeslání materiálů na případnou výstavu do 20. května 2005.
Slavnostní zakončení a vyhodnocení na Pražském hradě, Dánském velvyslanectví či jiném významném místě v červnu 2005. (Místo a datum budou upřesněny. Která z významných osobností přijme záštitu nad tímto ročníkem, bude stanoveno později.)

Organizační štáb:

Jana Hladíková - Městská knihovna Jindřichův Hradec
Eva Kordová - Městská knihovna A. Marka Turnov
Mgr. Helena Šlesingerová - Knihovna města Plzně

Regionální organizátoři:

zodpovídají za sběr přihlášek a garantují činnost ve svých regionech:

Přihláška:

musí obsahovat údaje v tomto pořadí:

 1. kategorie projektu

 2. název akce

 3. stručná charakteristika vlastní akce

 4. jméno knihovnice vč. adresy knihovny, PSČ, telefon, e-mail, fax, region

Setkání Mozkového trustu KDK SKIP - 2.2.2005 v NK ČR Praha

Přítomny: D.Zipserová, I.Hutařová, E.Sedláčková, J.Hladíková, E.Kordová, H.Liptáková, M.Čápová, H.Hanáčková, H.Študentová, M.Řeřichová, St.Benešová, Z.Houšková, E.Kubšová
Omluveny: B.Blažková, M.Staníková, L.Košťálová

Anketa SUK

Garant: Mgr. Ivana Hutařová - SPKK Praha
Vyhlášení Ankety SUK se uskuteční 6.4.2005 v 11.hod. Protože do dvou týdnů vyjde kniha Čeští ilustrátoři dětských knih, budou pozváni především ilustrátoři. /POZOR! Nebudou s dětmi malovat!/ Pokud chcete přijet s dětmi, dejte včas vědět. Knihovna opět nabízí možnost přespání těm, kteří to mají s dětmi do Prahy daleko. Je nutné se včas předem domluvit.
Po knize "Čeští spisovatelé pro děti" a "Čeští ilustrátoři pro děti" vyjde třetí svazek /dodatek/ s autory i spisovateli. Ke knize Čeští ilustrátoři bude připravena doprovodná putovní výstava, zájemci, nechť se hlásí I. Hutařové. Cena knížky cca 100,- možná trochu více.
SUK vydá pohlednici k 200.výročí narození H.Ch.Andersena a k Anketě SUK. O tyto pohlednice si můžete napsat do konference Andersen nebo na e-mail hutarova@spkk.uiv.cz /pohlednice jsou určeny pouze dětem, které budou spát v knihovně/.

Noc s Andersenem
Garant: Mirka Čápová, Hana Hanáčková - Knihovna BBB Uherské Hradiště

 • V Uherském Hradišti vydají také pohlednici, kterou dostanou pouze děti,které budou spát v knihovně /pohlednice bude s obrázkem G.Miklínové, na rubu bude text v dánštině/.

 • Pohledy, které děti namalují samy, budou posílat dánské královně, prezidentovi V.Klausovi, V.Havlovi, ministru P.Dostálovi, dánskému velvyslanci a nadaci pořádající andersenovské oslavy. Adresy i text v angličtině /pro inspiraci/ dostanou pouze knihovny, kde budou děti spát. Další nakreslené pohledy mohou děti poslat i představitelům svého města apod.

POZOR! Při kreslení pohledů vyberte takovou techniku, aby se obrázky nerozmazaly a nešpinily. Zkuste je nastříkat levnějším lakem na vlasy.

 • Nocující knihovny se už mohou přihlašovat garantkám. Přihlásit se mohou i knihovny, kde nebudou spát celou noc, ale připraví večer pro děti.

 • Pokud spí v jednom místě více subjektů a mají společný program, ať se do Noci přihlasí každý zvlášť. (Bude nás víc!)
  Statistika: Nejpozději v sobotu pošlete hlášení do Uherského Hradiště. Může být stručné. Stačí napsat počet účastníků a zda jste sázeli strom Pohádkovník.

 • Společný chat zajistí UH s Centrem internetu.

 • Společnou soutěž zajistí také spolu s nakladatelstvím Egmont.

 • Bude vyhlášena i soutěž Čtisibrýla ušatého, též Cena spáčů bude.

 • Dánský velvyslanec napíše zdravici nocujícím dětem. Osloven byl i Václav Havel.

 • Dánové nabízejí putovní výstavu k 200.výr.nar.H.Ch.Andersena. Jedná se o 20 panelů velikosti 96 x 230 x 65 cm. Text na panelech je v českém jazyce. Volná je od července do října. Dánové mají zájem o velká města /zahájení NK Praha, pak Brno a Ostrava/. Zájemci o výstavu, nechť se hlásí Z. Houškové.

 • Městská knihovna v Praze nechává zpracovat pracovněprávní pravidla pro Noc s Andersenem. Po vypracování je poskytnou UH.

Kde končí svět
Garant: H.Šlesingerová - Knihovna města Plzně, J.Hladíková - MěK Jindřichův Hradec

 • přihlášených akcí je 78. Do 10.února budou stránky tohoto projektu umístěny na webových stránkách knihovny JH. Bude to oznámeno i v konferenci Andersen.

 • Pasování se uskuteční začátkem června. Přesný termín je závislý na jednání s Hradem. Zatím je tedy v jednání, zda pasování proběhne v Zrcadlové síni nebo na Pražském hradě. /Pravděpodobně se bude opakovat loňská varianta: pasovat se bude v Zrcadlové síní a někteří rytíři budou přijati na Hradě/. Výstava prací z "Kde končí svět" by mohla být v Městské knihovně v Praze nebo v NK Praha nebo v Čítárně u čerta s knihou. Vše se bude projednávat.

 • Navrhované osobnosti na pasování: za spisovatele: I.Procházková, P.Šrut, za interprety: J.Lábus, M.Eben. Cena knihovníků by byla určena M.Kubátové jako "Dík za pohádku".

 • I.Hutařová osloví již pasované rytíře Z.Svěráka a J.Molavcovou, zda by něco nepřečetli při pasování. Případně zda by nebyli ochotní číst dětem před pasováním.

 • Promýšlí se doprovodný program pro děti před pasováním. Do dopoledních akcí pro děti by se mohla zapojit Městská knihovna /čtení rytířů/, NK /výstava prací/ a Čítárna u čerta s knihou /výstava prací nebo jiná akce pro děti/.

Jičín - knihovnická dílna
Garant: A.Pospíšilová, Městská knihovna Jičín

Knihovnická dílna se v Jičíně uskuteční ve dne 6.9. - 9.9.2005.
Téma: "Z babiččina kapsáře". / ke 150.výročí vydání Babičky /.

Webík
V letošním roce knihovny pouze zajišťují propagaci této aktivity.

Vzdělávání
Garant: Zlata Houšková, NK ČR Praha

Semináře

 • I.pololetí, pravděpodobně duben: seminář o dramatické práci s loutkou v Náchodě

 • II.pololetí, pravděpodobně listopad: dvoudenní seminář a valná hromada KDK

Specializační vzdělávání

 • v březnu bude zahájen v NK ČR Praha vzdělávací cyklus pro knihovníky dětských oddělení. Téma přednášek bude pedagogická psychologie, ilustrace, nové formy práce v knihovnách, dětská literatura. Počet účastníků: 20- 25. Účastnický poplatek se platí jednorázově: 1000,-Kč - 1200,-Kč. Částka bude ještě upřesněna. Rozsah přednášek: 10 x 6 hodin, 1. a 3.úterý v měsíci /o prázdninách bude přestávka/, konec se předpokládá v říjnu.

Různé

 • Podpořte anketu Magnesia Litera.

 • 17.-19.3.2005 se uskuteční v Liberci Knižní veletrh. 19. března bude prezentace KDK SKIP, který připravuje zajímavý doprovodný program (H. Linhartová - kaligrafická dílna, knihařská dílna apod. Bližší informace E. Kordová). V rámci veletrhu bude vyhlášena Zlatá stuha.

 • 8.-11.9 2005 se v Lysé nad Labem uskuteční Polabský knižní veletrh. 9.9. proběhne seminář pro knihovníky a nakladatele /asi dvouhodinový/.

 • Je potřeba provést hlubší analýzu dětského čtenářství. Čtou děti?

Zapsala: St.Benešová, tajemnice KDK

15.05.2008

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař