BMI 2005      

BMI 2005
BMI 2004
BMI 2003
BMI 2002
BMI 2001
BMI 2000
BMI 1999

 
             

Biblioweb

BIBLIOWEB 2005
Soutěž o nejlepší knihovnickou prezentaci na Internetu

Podrobné výsledky soutěže Biblioweb 2005: Kritérium E - přístupnost stránek pro zrakově postižené uživatele

(Hodnocení kritéria přístupnosti viz též http://www.blindfriendly.cz/isss2005.php. Kromě bodového ohodnocení je zde uveden i počet nesplněných kritérií. Zájemci o jmenovitý seznam kritérií, která jejich web nesplňuje, si o něj mohou individuálně zažádat v rámci bezplatné služby základního testu Blind Friendly.)

Pro hodnocení přístupnosti v roce 2005 bylo vybráno 24 z 37 kritérií Pravidel pro tvorbu přístupného webu, vydaných MI ČR jako doporučení pro webmastery institucí veřejné správy.

S potěšením musíme konstatovat, že oproti loňskému ročníku jsme zaznamenali větší výskyt přístupnějších webů. Často jen drobnosti byly překážkou v získání většího počtu bodů za přístupnost. Zlepšila se také samotná úroveň zpracování webů a stále více se objevují weby, vytvořené moderním způsobem - oddělením obsahu (informací) od vzhledu stránky.

Při hodnocení přístupnosti nebyly testovány on-line katalogy knihoven, protože ty jsou zpravidla dodávány třetími stranami a tvůrci webových stránek knihoven mají žádné nebo minimální možnosti (zpravidla nepřístupné) webové rozhraní on-line katalogů upravovat.

Výsledky hodnocení kritéria E:

URL webu knihovny počet nesplněných pravidel body
http://www.knihovna.blansko.cz 0 10
http://www.knihovna-cl.cz/ 0 10
http://www.knih-kt.cz 1 8
http://www.knihovna-uo.cz 3 7
http://www.skks.cz 3 7
http://www.svkhk.cz 5 6
http://www.okpb.cz 5 6
http://www.cbvk.cz 7 4
http://knihovna.jicin.cz 7 4
http://www.knihovna.utb.cz 7 4
http://www.knihovna.ctesin.cz 8 3
http://www.knih-havirov.cz 8 3
http://www.kmo.cz 8 3
http://www.knihovnabbb.cz 8 3
http://www.svkul.cz 8 3
http://www.knihovnafl.org 9 2
http://www.rkka.cz 9 2
http://www.kfbz.cz 9 2
http://www.knihovna-jesenik.cz 10 0
http://www.mvk.cz 10 0
http://www.knihovna.klasterecko.cz/ 11 0
http://www.knir.cz 11 0
http://www.velkajesenice.cz/knihovna/index.html 11 0
http://www.knihzdar.cz/ 11 0
http://www.knihovna.cdub.cz 12 0
http://www.ok-litomerice.cz 12 0
http://www.mesto.mbudejovice.cz/knihovna 13 0
http://www.knih-tb.cz 13 0
www.knihovna.uzpi.cz 14 0
http://mlkk.wz.cz/ 15 0
http://www.knihovnazn.cz 15 0
http://www.fsps.muni.cz/~knihovna/ 17 0
http://www.knihovna-pardubice.cz 17 0

Která pravidla působila největší problémy?

Znění pravidla Počet knihoven, kterým pravidlo činilo problém
4. Barvy popředí a pozadí jsou dostatečně kontrastní. Na pozadí není použit vzorek, který snižuje čitelnost. 26
5. Předpisy určující velikost písma nepoužívají absolutní jednotky. 22
25. Každý formulářový prvek má přiřazen výstižný nadpis. 22
15. Webová stránka i jednotlivé prvky textového obsahu uvádějí své hlavní sdělení na svém začátku. 27
32. Kód webových stránek odpovídá nějaké zveřejněné finální specifikaci jazyka HTML či XHTML. Neobsahuje syntaktické chyby, které je správce webových stránek schopen odstranit. 27

Plný soupis vybraných kritérií pro soutěž Biblioweb 2005

 1. Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu
 2. Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, obrázků a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků.
 3. Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení.
 4. Barvy popředí a pozadí jsou dostatečně kontrastní. Na pozadí není použit vzorek, který snižuje čitelnost.
 5. Předpisy určující velikost písma nepoužívají absolutní jednotky.
 6. Obsah WWW stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek.
 7. Webová stránka bez přímého příkazu uživatele nemanipuluje uživatelským prostředím.
 8. Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem upozorněn.
 9. Na webové stránce nebliká nic rychleji než jednou za sekundu.
 10. Webová stránka nebrání uživateli posouvat obsahem rámů.
 11. Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá ani nevyžaduje konkrétní způsob použití ani konkrétní výstupní či ovládací zařízení.
 12. Úvodní webová stránka jasně popisuje smysl a účel webu. Název webu či jeho provozovatele je zřetelný.
 13. Webová stránka i jednotlivé prvky textového obsahu uvádějí své hlavní sdělení na svém začátku.
 14. Každá webová stránka má smysluplný název, vystihující její obsah.
 15. Každý formulářový prvek má přiřazen výstižný nadpis.
 16. Každý rám má vhodné jméno či popis vyjadřující jeho smysl a funkčnost.
 17. Označení každého odkazu výstižně popisuje jeho cíl i bez okolního kontextu.
 18. Odkazy jsou odlišeny od ostatního textu, a to nikoli pouze barvou.
 19. Obrázková mapa na straně serveru je použita jen v případě, že nebylo možné pomocí dostupného geometrického tvaru definovat oblasti v obrázkové mapě. V ostatních případech je použita obrázková mapa na straně uživatele. Obrázková mapa na straně serveru je vždy doprovázena alternativními textovými odkazy.
 20. Uživatel je předem jasně upozorněn, když odkaz vede na obsah jiného typu, než je webová stránka. Takový odkaz je doplněn sdělením o typu a velikosti cílového souboru.
 21. Kód webových stránek odpovídá nějaké zveřejněné finální specifikaci jazyka HTML či XHTML. Neobsahuje syntaktické chyby, které je správce webových stránek schopen odstranit.
 22. Prvky tvořící nadpisy a seznamy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu. Prvky, které netvoří nadpisy či seznamy, naopak ve zdrojovém kódu takto vyznačeny nejsou.
 23. Je-li tabulka použita pro rozvržení obsahu webové stránky, neobsahuje záhlaví řádků ani sloupců. Všechny tabulky zobrazující tabulková data naopak záhlaví řádků a/nebo sloupců obsahují.
 24. Všechny tabulky dávají smysl čtené po řádcích zleva doprava.

Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2004
Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2003
Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2002
Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2001
Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2000

 

SKIPDotazník k účasti knihovny v BMI 2005
Noc s Andersenem

Webík ´05

Plakát ke stažení (.doc, 537 kB)

Mediální partner
Ikaros