SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Akce a projekty > Březen - měsíc čtenářů  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Březen - měsíc čtenářů

BMCAnkety

Vyhodnocení ankety „ Březen – měsíc čtenářů“ 2010 - Městská knihovna v Meziboří

Anketu připravily pracovnice městské knihovny v Meziboří ve spolupráci se ZŠ v Meziboří. Anketu prováděli žáci 5.tříd.

Na anketní otázky odpovídalo celkem 841 občanů města Meziboří.

Výsledky ankety : otázka č.1  Jaký jste čtenář?
-  velký     204
-  střední  454
-  nečtu     139

otázka č. 2  Co čtete nejvíce?
- beletrie   218
- odborná lit. 122
-  cokoliv   408

otázka č.3  Navštěvujete knihovnu v  Meziboří?
-  ano   219
-  ne     498
-  nevím, že je ve městě knihovna  52

Některým dotázaným občanům, kteří měli zájem o členství v knihovně byly předány pozvánky do městské knihovny s ročním předplatným zdarma. Toho využilo 22 čtenářů.

Vyhodnocení celé akce zveřejníme v místním tisku a na stránkách knihovny Meziboří.

Účastníky ankety jsme odměnili volnou vstupenkou na dětské filmové představení.

Součástí akce "Březen měsíc čtenářů" proběhly v týdnech od 8. – 21.2.2010 týdny knihovny a internetu pro dospělé a děti.  Připojení internetu na 1 hodinu zdarma využilo 58 dětí a dospělých  a prodáno v  burze vyřazených knih bylo 15 titulů. Přihlásilo se celkem 22 nových čtenářů a amnestii zapomětlivých čtenářů využilo 13 dlužníků.

Lenka Pecáková
knihovna Meziboří


Čtení na mnoho způsobů v Brně - dotazník / anketa / výzkum

Kampami předcházela anketa. Vyplnilo ji přes 700 respondentů (přesně 753). Jak písemně, tak i elektronickou formou. Anketa probíhala od neděle 7. února do pátku 5. března 2010.
Odměnou respondentům je balíček ve formě tzv. Potěšení na tělo (dárek v podobě knih) nebo možnost návštěvy knihovny a účast na nočním programu.

Cílem ankety bylo zjistit, co si respondenti např. představí pod slovem kniha a čtení, jestli jsou spíše čtenáři nebo nečtenáři, kde nejčastěji čtou, co pro ně představuje čtení (jestli pohodu s tím spojenou, odpočinek, klid, volný čas, či např. relax atp.). Jaká je jejich výplň volného času kromě čtení (např. sport, zábava s přáteli, internet, kultura, spánek…). Jakému literárnímu žánru dávají přednost (=co čtou, jestli romány, detektivky, sci-fi, horory atd.) nebo jestli chodí do knihovny, proč ano, proč ne. Následovaly demografické údaje jako: pohlaví, věk či povolání.

Zde jsou některé zajímavé výsledky:

Nejvíce respondentů (přesně 287) napadne, když se řekne ,,čtení“, slovo kniha. Dále 215 respondentů uvedlo: relax, odpočinek a jiný svět. Respondentů s četností 161 pro změnu škola, vzdělávání a informace. Deset (10) respondentů uvedlo, že nestíhají, ale chtějí číst.

Jednoznačně nejvíce respondentů (s četností 591) čte doma, v posteli, ve vaně či na WC. Při otázce: Co většinou čtete? Odpovědělo nejvíce respondentů (437) knihy, beletrii, romány, historii, dramata. 16 respondentů nečte nic. Nejvíce respondentů (334) se kromě čtení baví PC, internetem, hudbou, filmy, seriály, TV či fotografováním.

U otázky: Chodíte do knihovny? Bylo skóre skoro vyrovnané. Ano odpovědělo 398 respondentů, ne 358.

U otázky: Jaký je Váš oblíbený literární/filmový žánr zvítězila jednoznačně, s četností 267, historie, fakta a romány. S počtem 25 se na poslední příčce umístil žánr pohádky, dětská literatura nebo poezie.

Celkem 499 respondentů si myslí, že jsou čtenáři. Dohromady 225 respondentů se považuje za nečtenáře a 25 respondentů uvedlo, že se cítí být poločtenářem.

Respondenty ankety bylo 432 žen, 182 mužů a 139 respondentů pohlaví neuvedlo.

Věkem účastníků ankety byla nejčastěji kategorie 16 – 25 let, v počtu 354. Nejčastěji tudíž odpovídali studenti (s počtem 387), dále pak pracující (četnost 267), 42 důchodců a 57 účastníků výzkumu své povolání neuvedlo.

Jana Hošáková, studentka MU FF, KISK


Dotazník pro čtenáře knihovny - vyhodnocení

 1. Orientujete se v knihovně?  
  ANO   97% NE   3%

 2. Jste při hledání soběstační?
  ANO   80% NE   20%

 3. Umíte pracovat s on-line katalogem?
  ANO   68% NE   32%

 4. Navštěvujete webové stránky knihovny?
  ANO   52% NE   48%

 5. Nabízí knihovna informace e-mailem nebo SMS zprávou?
  ANO vím o tom   58%  
  NE nebo NEVÍM   42%

 6. Co v knihovně postrádáte?
  NIC   54%
  Nové knihy nebo tematicky zaměřené  knihy   32%
  Větší prostor nebo lepší nábytek  14%

Dotazník pro nečtenáře knihovny – vyhodnocení

 1. Čtete rádi?
  ANO   37%
  NE   63%

 2. Nebaví mě to  44%

 3. Nemá čas 56%   
  U varianty 2 a 3 odpověděli někteří na obě.

 4. Dříve jste do knihovny chodili?
  .ANO   52%
  NE   48%

 5. Víte něco o knihovně?  
  ANO   96%
  NE   4%

 6. Co můžeme udělat, abyste chodili?
  NIC nebo NEVÍM   45%
  Bez odpovědi    22%
  ostatní chtěli buď změnu výpůjční doby nebo  .  .více knih

Soňa Jírová, Knihovna Vlasty Javořické Studená


Anketa MěK Louny

Dva studenti dobrovolníci vyrazili jedno odpoledne do města a zjišťovali námi požadované údaje. Celkem oslovili 45 osob a získali tyto údaje:

1) Chodíte do knihovny?

ano - 23
ne - 22

2) Proč nechodíte do knihovny?

nemám čas - 7
stačí jeden průkaz pro rodinu - 3
velká vzdálenost od bydliště - 2
nečtu - 2
nedostatek určitého žánru - 2
nechci platit za registraci - 2
nevyhovuje vedení nebo personál - 2
zdravotní důvody - 2


Dotazník Městské knihovny Tábor

Městská knihovna Tábor použila pro zjištění spokojenosti svých uživatelů dotazník, který dala k dispozici  Městská knihovna v Ústí nad Orlicí účastníkům projektu Benchmarking knihoven. Anketu jsme zveřejnili v rámci akce Březen-měsíc čtenářů 1. března jak na webových stránkách knihovny, tak v papírové podobě v půjčovně oddělení pro dospělé čtenáře. Návštěvníci mohou odpovídat až do 18.4., přesto výsledky, získané do konce března, o mnohém vypovídají.
Po prvních 4 týdnech bylo odevzdáno 480 vyplněných dotazníků, tj. asi 10 % z počtu čtenářů, kteří jsou v odd. pro dospělé zaregistrovaní k 31.12.2009. Více než polovina dotazníků byla vyplněna elektronicky. Až na jeden, který pojal respondent jako příležitost k vlastní exhibici, jsou všechny zahrnuty do hodnocení.

Co jsme se tedy od respondentů prozatím dozvěděli ?

Převážně navštěvují táborskou knihovnu 1x za měsíc, webové stránky využívají měsíčně nebo týdně (téměř rovný počet odpovědí). V oblasti hodnocení nabídky služeb a kvality knihovního fondu jsme dosáhli průměrně vždy lepší známku než 2. Výjimku tvoří pouze nabídka CD v hudebním odd., kde máme známku 2,37.
Ani v jiných oblastech si podle známek nevedeme špatně – dostupnost knihovny, přehlednost webových stránek, prostory knihovny, technické vybavení atd. – všude dopadá hodnocení podle školního známkování  pod stupeň 2.
Svůj názor vyjadřují převážně ženy a respondenti se středoškolským vzděláním s maturitou.

Řada čtenářů využila možnosti vyjádřit další názory a postřehy v komentářích, které jsou pochopitelně velmi cenným zdrojem informací a určitě z nich budeme čerpat.

Co mě osobně na dosavadních nejvíce potěšilo ? V celkovém počtu komentářů tvoří velkou část pochvalné vyjádření ke vstřícnosti pracovnic knihovny, k jejich ochotě a profesionalitě.

Podrobné analýze se budeme věnovat až po uzavření ankety, nicméně už teď patří všem, kteří se podíleli na vytvoření použitého dotazníku, velký dík. Je to opravdu mimořádná pomoc knihovnám, které mají zájem se o sobě něco dozvědět (příjemného i nepříjemného) od svých uživatelů. 

Alena Otrubová


Výsledky anket vyhlášených v rámci akce „Březen – měsíc čtenářů“ v Městské knihovně Jablonné v Podještědí

Hlasování probíhalo na www.knihovnajablonnevp.webk.cz

19 platných hlasů

Proč nechodím do knihovny?
Protože nečtu. 5%
Protože nemají knihy, které mě zajímají. 21%
Protože se mi tam nelíbí. 5%
Protože mám jiné zájmy. 32%
Protože nemohu číst z důvodu problémů s očima. 16%
Protože nechodím rád/a mezi lidi. 21%

22 platných hlasů

Jakou změnu byste provedli nejdříve?
Změna budovy pro knihovnu. 32%
Změna vybavení – nábytku. 18%
Nové a ýkonnější počítače. 23%
Změna knihovního fondu. 27%

22 platných hlasů

Co byste zlepšili na službách, které poskytuje knihovna?
Větší nabídku knih. 45%
Více akcí pro děti. 23%
Více akcí pro dospělé. 14%
Rozšíření výpůjční doby. 18%

27 platných hlasů

Proč čtu:
Nedovedu si bez čtení představit volný čas. 19%
Rád/a se dozvídám nové věci. 15%
Rád/a "žiji" příběhy jiných a ocitám se v jiném světě. 22%
Není se na co koukat v televizi. 19%
Nemám jiný zájem než čtení. 4%
Čtu jenom když bych se měl/a nudit. 4%
Protože musím číst (povinná četba ve škole) 19%

Vyhodnocení ankety „ Březen - měsíc čtenářů 2010“ - Obecní knihovna Husinec

Na anketní otázky odpovídalo celkem 204 občanů.

Výsledky ankety :

Čtete knihy?
- ano 93
- někdy 35
- nečtu  76

Jaké knihy čtete nejraději?
- beletrie 83        
- naučná literatura 26
- cokoli 19

Navštěvujete knihovnu v Husinci?
- ano 128
- ne  76

Součástí akce "Březen - měsíc čtenářů" proběhly v týdnech od 4.3 do 22.3.2010 besedy a autorská čtení s autory knih a další akce jak pro děti Základní školy M.J.Husa Husinec, tak pro dospělé. Přihlásilo se celkem 11 nových čtenářů.


Dotazník pro čtenáře knihovny - vyhodnocení  Březen měsíc čtenářů
Městská knihovna Nová Včelnice

1. Jak dlouho jste čtenářem knihovny?

 • do 1 roku  19 %
 • do 2 let  32 %
 • do 5 let 6  %
 • do 8 let  12 %
 • neví 18  %
 • dlouho  12  %

2. Orientujete se dobře ve vaší knihovně?  

 • Ano 88 %
 • Ne 6 %
 • Jak kdy 6 %
 • Slovní hodnocení
  •      knihovnice mi vždy ochotně pomůže

3. Jste při hledání v knihovně soběstační?

 • Ano 88 %
 • Ne 6 %
 • Jak kdy 6 %
 • Slovní hodnocení
  • když se mi něco nedaří najít, paní knihovnice mi vždy pomůže

4. Vyjmenujete 3 služby knihovny, které jsou pro vás nejzajímavější?

 • Půjčování knih 94 %
 • Internet  38 %
 • Soutěže  38 %
 • Slovní hodnocení
  • Kamarádi
  • Meziknihovní výpůjční služba
  • Noc s Andersenem
  • Stavění sněhuláků
  • Výtvarné dílny
  • Zábava
  • Stanování
  • Paní knihovnice

5. Umíte pracovat s on-line katalogem?

 • Ano 75 %
 • Ne 19 %
 • Asi  6 %

6. Navštěvujete webové stránky knihovny?

 • Ano 44 %
 • Ne 31 %
 • Někdy 25 %

7. Nabízí knihovna informace e-mailem nebo SMS zprávou?

 • Ano  62 %
 • Ne 32 %
 • Neví  6 %

8. Co v knihovně postrádáte?

 • Nic 64 %
 • Nevím 12 %
 • Slovní hodnocení
  • Vše máme
  • Propisky
  • Větší výběr regionálních publikací
  • Některé zajímavé knihy
  • Knížku Nejkrásnější pohádky

9. Co očekáváte za služby od vaší knihovny?

 • Knížky, kterých bude pestrý výběr

10. Úplně mi chybí

 • Perníková chaloupka (poznámka: Před 4 lety nám papírovou chaloupku „darovali“ tehdejší páťáci)
 • To co tu je mi úplně stačí
 • Nelze odpovědět

Vyhodnocení soutěžní ankety v Knihovně Ulita

Během měsíce března 2010 měli čtenáři Knihovny Ulita při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Praze 5-Radlicích možnost odpovídat na soutěžní anketu.

První otázka naší ankety zněla: „Jaké knihy rád/a čtete?“ Díky ní jsme se dozvěděli, že návštěvníky naší knihovny nejvíce baví knihy o různých zemích světa (např. o Rusku), knihy o historii, knihy o dopravě,  faktografické knihy věnující se různým zajímavým tématům, komiksy, dobrodužné knihy, odborné knihy (např. z oblasti speciálně pedagogické, psychologické a pedagogické), “akční” knihy a encyklopedie.

Na naši další otázku: „Jakou knihu máte nejraději?“, odpovídali čtenáři spíše obecně – “o dopravě”, “o neslyšících”, “o zemích světa”, “o historii”, “akční”, “komiksy”, “romány”, někteří  uvedli přímo název knihy – “Vejce a já”, “Pouští a pralesem”, “Klinická logopedie”, “Sign Language Structure”, aglický slovník.
Do naší ankety jsme zařadili také otázku: „Jaké knihy Vám v knihovně chybí?“. Na základě odpovědí našich čtenářů můžeme doplnit náš knihovní fond podle jejich aktuálních potřeb.  Naši čtenáři by si přáli mít v knihovně větší výběr DVD, filmů, materiálů k výuce ČJ, více knih z oboru surdopedie, více “akčních” knih a knih věnujícím se tématu války (o vojácích, válkách, obrněných transportérech).

Druhá část soutěžní ankety byla tipovací. Soutěžící si mohli tipnout, kolik je celkem v Knihovně Ulita přihlášených čtenářů, kolik přibylo do Knihovny nových knih za minulý měsíc únor, kolik čtenářů se přihlásí do této soutěže, a také kolik je v knihověn celkem knih. Čtenáři, jejichž odpovědi se budou nejvíce blížit skutečným počtům, budou odměněni knihami a jinými cenami.

Na závěr celé akce jsme vyhlásili soutěž o nejaktivnějšího čtenáře ve dvou kategoriích – v  kategorii žáků a studentů a v kategorii pedagogů.


Anketa „Čteme – nečteme?“ - Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná – Nové Město - Regionální knihovna Karviná - celkem 85 účastníků

 1. Jsem čtenářem knihovny 75 ano 10 ne
 2. Uvažuji, že se do knihovny přihlásím 9 ano 1 ne
 3. Chodím do knihovny pravidelně 60 ano
 4. Chodím do knihovny
  • půjčovat si knihy 70
  • připojení on line Internet 10
  • akce knihovny 68
  • využívám možnosti si hrát 24
 5. Chybí mi v knihovně
  • nic 31
  • nevím 5
  • lepší sportovně založené knihy 2
  • zvířata 5
  • televize 4
  • taháky na testy 2
  • hračky 6
  • záchod 12
  • lepší knihy 8
 6. Nechodím do knihovny, protože        
  • nebaví mě to 3
  • nemám čas 2
  • musím se učit 5
  • nestíhám 2
  • někdy zapomenu 1
 7. Napiš název a autora knihy, kterou jsi četl naposledy
 8. povinná četba (Honzíkova cesta, Děti z Bullerbynu, Babička, Ferda mravenec)
 9. Kterou knihu jsi si zapamatoval jako první
 10. (vojáci, Jeníček a Mařenka, Budulínek, Zlatovláska, Ferda mravenec, Ježibaba, Rychlé šípy)
 11. Rodiče či jiný dospělý mi doma čte  ano 52    ne 33
 12. Máš dostatečné informace o akcích své knihovny ano 72 ne 13

Zpracovala: Yvonne Kozubková, SKIS Karviná – Nové Město, Regionální knihovna Karviná


Výsledky dotazníku „10 důvodů proč nejsem čtenářem knihovny“ - Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná - Ráj - Regionální knihovna Karviná

Dotazník vyplnilo celkem 64 respondentů z toho : 36 mužů a  28 žen

Dotazník byl rozdělen na 4 věkové kategorie:

Do 15 let: 7 respondentů
Od 15 do 26 let: 15 respondentů
Od 26 do 60 let: 35 respondentů
Od 60 výše : 7 respondentů

Čtenáři měli odpovědět na 10 otázek týkajících důvodů proč nejsou uživateli knihovny. Odpovědi byly uzavřené forma - Ano/Ne

Graf

Druhou částí dotazníku tvořilo 5 otázek zda-li využívají služby knihovny a které.

Graf

Zpracovala: Bc. Kateřina Kantorová, SKIS Karviná – Ráj, Regionální knihovna Karviná


Anketa „Zvukovka na přání“ - Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná - Mizerov - Regionální knihovna Karviná

- otázka Který titul byste si rádi poslechli jako zvukovou knihu?
- účast celkem 25 (100%) respondentů.

Procentuální vyjádření (dle názvů knih)

zahraniční tituly 16x (64%)
české tituly 8x (32%)
cizojazyčná lit. 1x  (4%)

graf

Procentuální vyjádření (dle autorů)

Tolkien, J.R.R.

3

Čapek, K.

2

Rowling, J.K.

2

Balzac, H. de

1

Cizojazyč.lit.

1

Cubeca, K.

1

Eco, U.

1

Herriot, J.

1

Hitschcocková, J.S.

1

Jirotka, Z.

1

Kafka, F.

1

Kampwerthová, K.

1

Obermannová, I.

1

Paolini, Ch.

1

Petiška, E.

1

Styron, W.

1

Vančura, V.

1

Vondruška, V.

1

Waltari, M.

1

Wilde, O.

1

 

 

 

 

 

 

 


 

graf

Zpracovala: Bc. Jarmila Havelková, SKIS Karviná – Mizerov, Regionální knihovna Karviná


Výsledky ankety „Čtete rádi nebo vůbec..? - Dobrá

Ankety, která byla umístěna na různých místech Dobré - v ZŠ před jídelnou, v obchodě paní Pernicové, na výstavce v místnostech klubu důchodců a v knihovně - se zúčastnilo 30 občanů. Protože jsme opomněli otázku věku, věkové rozložení bohužel nevíme.

Bylo položeno celkem pět otázek. Některé anketní lístky měly různé zvláštnosti. Přesto, že dotyčný knihy nečte, na jinak položenou otázku odpovídá , že knihu přečte 1 měsíčně. Někteří vlastní doma obsáhlé knihovny, protože i když knihy nakupují jen občas, knihy čtou nejméně jednu měsíčně a čerpají pouze ze své knihovny.

Na otázku „Jaký druh dokumentu čtete“- 3 odpověděli, že pouze knihy, 6 pouze časopisy, 1 pouze noviny a 1 nečte vůbec. 5 dotázaných čte knihy i časopisy a nejvíce 13 knihy časopisy i noviny.

Na další otázku „Jaké knihy čtete nejraději“- 9 čte beletrii i naučnou literaturu, 5 pouze naučnou, 4 nečtou knihy vůbec. Nejvíce 12 čte nejraději beletrii- tedy romány, povídky, básně apod. Z toho vyplývá 26 čtenářů knih. Pro porovnání 7 odpovědělo, že čtou pouze časopisy nebo noviny, 1 nečte vůbec.

Třetí otázka zněla „Jak často si přečtete knihu“ byly odpovědi následující – 4 málokdy nebo vůbec, 2 jednou ročně a nejvíce 24 jednou měsíčně a častěji.

Na dotaz „Kupujete knihy“ odpovídali takto – 4 ano a často, 19 ano, ale jen občas a 7 si knihy nekupuje vůbec.

Nejrozmanitěji rozvržené odpovědi byly na dotaz „Odkud knihy k přečtení získáváte“- 10 ze své vlastní knihovny, 8 navštěvuje knihovnu, 5 ze své a z veřejné knihovny, 1 si půjčuje od přátel a z veřejné knihovny, 2 ze své knihovny a od přátel, 8 navštěvuje knihovnu a konečně 4 ze své a z veřejné knihovny i od přátel.

Anketu jsme rozmístili po obci, protože jsme chtěli znát odpovědi i od občanů, kteří knihovnu nenavštěvují. Lze konstatovat, že doberští občané jsou v podstatě sečtělí. Ze třiceti dotázaných pouze jeden nečte vůbec nic a čtyři čtou knihy málo nebo vůbec. Přestože gro vyplněných anket bylo mimo knihovnu , 17 občanů odpovědělo, že knihovnu navštěvuje.

Všem, kteří anketu vyplnili moc děkujeme

Dagmar Španihelová           


Vyhodnocení ankety v rámci „Března – Měsíce čtenářů“ - Horšovský Týn

Anketní lístky byly umístěny v knihovně (pro čtenáře a návštěvníky knihovny). na webových stránkách knihovny a ve Zpravodaji města Horšovský Týn (pro všechny občany města).

Ankety se zúčastnilo 28 respondentů (6,6% z počtu zapsaných čtenářů, 0,56% z počtu obyvatel města).
K 31.3.2010 zapsáno 426 čtenářů (8,54% z počtu obyvatel města).
Počet obyvatel města 4 989.

1. otázka – Co vám chybí v knihovně? – odpovědělo:
- nic 18 (64,3% respondentů)
- občerstvení   2 (7,1% respondentů )
- novější publikace a digitalizace   1 (3,6% respondentů )
- určité knihy   3 (10,7% respondentů)
- víc počítačů   4 (14,3% respondentů)

2. otázka – Co byste chtěli v knihovně zlepšit? – odpovědělo:
- nic, jsem spokojený, líbí se mi 19 (67,9% respondentů)
- nic, je to super   1 (3,6% respondentů)
- nic, každé zlepšení by byl krok zpět             1 (3,6% respondentů)
- udělat digitalizaci   1 (3,6% respondentů)
- větší prostory   2 (7%   respondentů   )
- bezpečné dveře do knihovny   1 (3,6% respondentů)
- víc počítačů a hry   3 (10,7% respondentů)

Reakce knihovnic:

Ze všech kladných ohlasů máme radost a vážíme si jich.
Občerstvení – hned přes ulici je Kafé – bar a večerka s potravinami, vedle ve vchodu je restaurace.
Novější publikace a určité knihy – za peníze, které dostáváme na nákup knih se snažíme nakoupit knihy, které se budou čtenářům líbit. Nabízíme meziknihovní výpůjční službu, která je dost využívána.
Digitalizace – všechny nově nakoupené knihy jsou v elektronickém katalogu (je umístěn i na webu) knihy starší zpracováváme. V roce 2011 chceme zprovoznit elektronický výpůjční pult.
Víc počítačů – v knihovně jsou 3 počítače pro veřejnost, jsou připojeny na internet. Za 1 hodinu na internetu se platí 5,- Kč, práce na PC je zdarma. Tisk se platí 3,- Kč za A4. Někdy musí zájemci čekat, ale podle nás je to dostačující.
Větší prostory a bezpečné dveře do knihovny -  město má plán knihovnu přestěhovat. Čeká na dotaci. Uvidíme.

Miloslava Baxová
vedoucí Městské knihovny v Horšovském Týně


Anketa Městské knihovny Jevíčko

Anketa proběhla v měsíci březnu. Ankety se zúčastnilo 83 uživatelů knihovny a pouze 18 respondentů, kteří knihovnu nevyhledávají.

Anketní boxy byly umístěny v prodejně, na gymnáziu a v ordinaci lékaře.

Vyhodnocení – uživatelé knihovny.

1) Vyhovuje Vám otevírací doba knihovny?
a) ano  67 %
b) ne    33 %  

jak by jste ji upravili –  často bylo uváděno rozšíření půjčovní doby v době , kdy je knihovna otevřena. např: 2 x týdně do 17.00 hodin, dopoledne apod.

Páteční půjčovní dobu bohužel nemůžeme zajistit – knihovna vykonává regionální služby (pro knihovny regionu Jevíčsko), potřebujeme tedy jeden den pro naši práci, jak v knihovně v Jevíčku, tak v okolí.

Navrhujeme Vám využít prodlouženou půjčovní dobu, kterou pravidelně inzerujeme ve zpravodaji, na  nástěnkách a internetových stránkách knihovny. Knihovna bývá otevřena do 20.00 hodin.

2) Jste spokojeni s personálem knihovny?
a) ano 94 %
b) ne    6 %  (všem, kdo spokojeni nejsou, se omlouváme a doufáme, že do budoucna k nespokojenosti nebudou mít příčinu.

3) Jste spokojeni s výběrem knih?
a) ano 85 %
b) ne   15 % , všechny vaše připomínky bereme v úvahu a děkujeme za ně (i ty žertovné)

4) Jste spokojeni s výběrem časopisů
a) ano 72 %
b) ne   20 %  - někteří uvádíte, že časopisy nečtete

5) Navštěvujete pořady knihovny (cestopisné, literární, vernisáže, výstavy)?
a) ano 54 %   
b) ne   43 %  proč?      hlavní příčiny:    nemám čas   špatný den

6) Víte, že knihovna pořádá jazykové kurzy (angličtina, němčina)?
a) ano  51%
b) ne   49 %

7) Líbí se Vám prostředí knihovny?
a) ano 89 %
b) ne   11 %

8) Myslíte si, že máme dobře zajištěnou propagaci knihovny?
a) ano 77 %
b) ne   20 %   

9) Pokud máte nápad co změnit, vylepšit atd. prosím napište nám:

Anketa pro všechny, kdo nevyužívají služeb knihovny.

Anketní lístky nám vyplnilo pouze 18 respondentů. Nepodařilo se nám oslovit část obyvatel, která knihovnu ke svému životu  )zatím) nepotřebuje. Na druhé straně mají povědomí o službách knihovny přesto, že k jejím uživatelům nepatří.

1) Jste čtenář?
a) ano   28 %   
b) ne     72 %

2) Víte o tom, že knihovna nabízí k půjčení 30 titulů časopisů?
a) ano 61 %
b) ne  39 %

3) Víte, že máte možnost u nás navštívit veřejný internet )bezplatně)?
a) ano 72 %
b) ne  28 %

4) Víte, že nabízíme široký výběr knih a časopisů orientovaných na určité hobby )kuchařky, zahrada, chovatelství, válečná literatura, dějiny)?
a) ano  50%
b) ne   50%

5) Navštěvujete naše pořady (besedy, výstavy, přednášky, celodenní akce)?
a) ano 22 %
b) ne  78 %

6) Navštívil jste naše webové stránky?
a) ano 33 %
b) ne  67%

7) Myslíte si, že máme dostatečnou propagaci knihovny?
a) ano 39 %
b) ne   61 %

8) Víte o tom, že pořádáme jazykové kurzy (angličtina, němčina)?
a)ano 27 %
b)ne  73 %

9) Když Vám v návštěvě knihovny brání zdravotní problémy, víte že můžete využít donáškové služby?
a) ano 22 %
b) ne  78 %

10) Pokud nechodíte do knihovny, je nějaký důvod, proč by jste ji začal navštěvovat?

Děkujeme všem, kdo anketu vyplnili. Potěšily nás kladné ohlasy na naši práci, ale velmi cenné jsou pro nás i nápady, návrhy a připomínky, které v anketě zmiňujete. Budeme se kvalitnější zabývat propagací našich akcí a pokusíme se vám vyjít vstříc v rozsahu našich možností.

Stanislava Kavanová
Městská knihovna Jevíčko


Anketa Městské knihovny Karlovy Vary

V rámci března – měsíce čtenářů jsem se rozhodla uspořádat malou soukromou anketu, kdy jsem na svých 330 mailových adres rozeslala tuto anketní otázku:

KTERÉ TŘI KNIHY VÁS V ŽIVOTĚ OVLIVNILY NEBO JE JEDNODUŠE MÁTE RÁDI? Jména zveřejňovat nebudu. Budu vděčná za vaše odpovědi. Lída

Nakonec mám 156 odpovědí a všem zúčastněným velmi děkuji. Je mi jasné, že tím odhalili kus své duše. Když si vezmu vzorek lidí, který odpovídal, tak většina má středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. Zhruba dvě třetiny respondentů jsou věřící katolíci, což samozřejmě odpovědi také ovlivnilo.

Na odpovědi jsem se velmi těšila a také jsem se u nich docela bavila. Toto není žádná vyčerpávající studie, ale spíš malé veselé zamyšlení.

 1. nejkurióznější odpovědi: - Jízdní řád ČD, V.Vrabec – Teplá kuchyně – pravda, jsou to knihy, které dotyčné respondenty určitě ovlivnily. Někdo díky nim procestoval půl světa, jiný ochutnal mnoho jídel a přibral nějaké to kilečko.
 2. Protože jsem své mailové kontakty příliš netřídila, stalo se, že mezi odpovídajícími nebyli jen moji přátelé. Najednou jsem si uvědomila, že jsem se ani nepodepsala celým jménem. Tak mi mimo jiné odpověděl jeden politik a jeden psychiatr. Mezi respondenty je několik kněží, dobrá desítka knihovnic, mnoho knihomolů a většinou to všechno prima lidé.
 3. V pořadí autorů i knihy se vyskytují ti a ty, kteří se v odpovědích objevili alespoň dvakrát.
 4. Na odpovědích se ukázalo, jak jsme různí a to nemyslím ty jmenované knihy. Respondenti se dají rozdělit do několika skupin:
  • „Lidu, nezlob se, ale já fakt nečtu. Už slabikář mi dělal problémy“ – bylo prostě pár „nečtivců“, kteří ale odpověděli. Díky.
  • Obdivuhodní byli též ti, kteří prostě vystřihli bez jakéhokoliv komentáře 3 knihy. Když jsem se na těmito cca 10 odpověďmi zamýšlela, žasla jsem, jak tito respondenti byli ještě schopni napsat jednu knížku z dětství, jednu z beletrie a jednu nějakou vzdělávací či duchovní
  • Někteří se nenechali omezovat počtem tří a napsali jich víc.
  • Kamarádky „knihomolky“ naříkaly: „Cože, jen tři, to nezvládnu“
  • Pak byla skupinka těch, kteří napsali: „Dnes ti píšu tyhle knížky, zítra bych asi napsala jiné.“
  • Přišlo mi i pár hezkých úvah.
  • Některé lidičky jsem musela prosit víckrát, aby odpověděli.
  • Děkuji za důležité upozornění, že „knihy, které mě ovlivnily“ se nemusí krýt s „knihami, které se mi líbí“.
 5. Úplně zvláštní kapitolu by si zasloužila BIBLE – kniha knih. Někteří ji bez váhání zařadily na první místo. Ti dumavější usoudili, že je to soubor knih, a tak ji nebudou jmenovat. Pro další je knihou nad jiné, úplně mimo kategorie, a tudíž ji nejmenovali. Ale určitě ji mají na nočním stolu a ne jako podložení kratší nohy stolu.
 6. Na konci ankety jsem se srdečně zasmála, když jsem zjistila, že tam nemám sebe…..
 7. Ve vyhodnocení ankety mohou být chybičky.

Kdo budete chtít, tak vám pošlu celou anketu bez jmen. Ale varuju, abyste nedopadli jako já, která jsem měla chuť prošmejdit knihovnu a všechny jmenované knihy, kromě kuchařek a jízdního řádu, si dát do krosny a doma se do nich pustit.

Bez dozoru notáře bylo vylosováno 5 respondentů, kteří obdrží malé odměny.

Ceny vyhrávají:

1. Andrea Jandová
2. Simona Pošepn
3. Michal Kaplánek
4. Jan Křivanec
5. Helena Háková 

Losování probíhalo tak, že moje kolegyně jednoduše řekly číslo do 150 a pořadí respondentů neznali. Jan Křivanec nechtěl záložku, ale čokoládu, tak ji dostal.

ZE SRDCE DĚKUJU, ŽE JSTE SE MI OTEVŘELI A NAPSALI MI
 O SVÉM VZTAHU KE KNIHÁM.

Od paní vedoucí jsem dostala pochvalu za aktivitu.

Ludmila Křivancová

27.04.2010

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař